S’allarga la prohibició per fer foc en zones forestals per l’alt risc d’incendi

No es podrà fer foc sense autorització fins el 31 d’octubre, tot i que si la situació es manté, es podria prorrogar el termini.

Arran  de la meteorologia dels darrers mesos i setmanes, s'ha ampliat el període de risc d'incendi i que per tant no es podrà fer foc als terrenys forestals sense autorització fins al 31 d'octubre. Aquesta mesura es excepcional, ja que en els anys anteriors a partir del 15 d'octubre es considerava període de baix risc d'incendi, i a partir d'aquesta data els pagesos podien fer foc amb una comunicació prèvia a l'Ajuntament.

En funció de la meteorologia i del risc d’incendi forestal es podrien prorrogar aquestes mesures excepcionals fins que el risc disminueixi.  A més, si es manté aquesta situació, des de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat s’estudiaran conjuntament amb ajuntaments, agrupacions de defensa forestal i associacions professionals agràries, noves formes i metodologies d’efectuar les cremes i la gestió de les seves autoritzacions.

Així, en el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 d’octubre de 2011, queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barcacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques amb més risc d’incendi. També queda prohibit cremar rostolls, fer coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.