L’Espai Jove ha iniciat un nou curs

L’Espai Jove és un servei municipal adreçat als adolescents, ubicat a la Masia Can Jalpí, que s’impulsa des de la Regidoria de Joventut

Aquest servei està obert  cada dia de 17 a 20 hores. Tot i això, l’atenció al públic es fa amb paràmetres d’edat, i de dilluns a dijous. Els dimarts i dijous, nois/es de 12 a 14 anys i dilluns i dimecres,  nois/es de 15 a 18 anys. El divendres es destina a fer esport i l’equipament resta tancat.

L’ Espai Jove funciona de forma similar al curs escolar (d’ octubre a juny); així, els períodes de Setmana Santa i Nadal l’equipament no s’obre.

L’equip educatiu d’Espai Jove està format per educadors socials que gestionen el Programa d’intervenció sòcio-educativa amb adolescents dins les Polítiques de Joventut del municipi.

El Programa d’Intervenció sòcio-educativa amb adolescents té com a finalitat afavorir el desenvolupament integral de l’adolescent. Per assolir aquest objectiu es plantegen dues línies d’actuació complementàries. Per una banda, les actuacions que tenen com a finalitat la prevenció en tots els àmbits i, per l’altra, les actuacions adreçades a adolescents amb necessitats específiques, prioritzant aquells col•lectius que tenen més risc d’exclusió social. El criteri bàsic és la intervenció amb una finalitat educativa. Es prioritza aquesta intervenció amb adolescents de 12 a 18 anys.

És imprescindible crear espais on l’adolescent es senti el protagonista i pugui mostrar-se sense que sigui l’adult qui marqui el seu camí. Alhora, és imprescindible que vagi aprenent que aquesta autonomia comporta un compromís i una responsabilitat i que, assumir aquesta responsabilitat, és la clau pel seu creixement personal.

Es desenvolupen un elevat nombre de projectes amb els quals es pretén treballar tots aquells aspectes que són d’interès pels adolescents i que poden ajudar al seu desenvolupament i, es treballen coordinadament amb diferents professionals.
Per a més informació cal adreçar-se a la Masia Can Jalpí (Sant Joan 1-3, 1a. planta) o bé espaijove@pinedademar.cat