Comença el curs dels Centres Oberts amb nova ubicació

A partir del 10 d’octubre l’Escola Aloc acollirà el C.O. El Nus i el CEIP Poblenou, el C.O. La Baldufa

Els Centres Oberts de Pineda de Mar canvien d’ubicació. Les persones interessades  en demanar informació o inscriure els seus fills pel  curs 2011/12 cal que s’adrecin directament a l’Escola Aloc o al CEIP Poblenou, del 10 al 14 d’octubre de 17 a 18 h (Tel. 667 501 768).

Actualment a Pineda de Mar hi ha 2 centres oberts, un a Pineda Centre i l’altre a Poblenou, que ofereixen un total de 80 places, per a nens i nenes de 4 a 12 anys. Es prioritza l’atenció d’aquelles situacions més desafavorides socialment. Funcionen durant el curs escolar, cada dia de dilluns a divendres, de les 5 a les 8 de la tarda.

Els seus objectius són donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensar les deficiències socioeducatives dels infants atesos.

Els infants s’organitzen en grups reduïts per tal que els educadors els hi puguin oferir una millor atenció, encaminada a què desenvolupin la seva autonomia a través de l’adquisició hàbits diaris com l’ordre, les normes de civisme, els hàbits d’higiene, d’alimentació, i l’aprenentatge d’habilitats socials i personals com:

•    El treball en equip
•    L’ajuda mútua i la cura dels més petits.
•    El diàleg, l’escolta i el respecte.
•    La resolució de conflictes mitjançant la reflexió i el diàleg.
•    Aprenentatge de drets i deures

Un altre valor important és el suport a les famílies. En l’atenció social i educativa que s’ofereix als centres oberts, es valora imprescindible la participació i col•laboració de les famílies en l’educació dels seus fills i filles, tot generant un espai d’intercanvi respectuós entre les tradicions i valors culturals que hi són presents.

L’equip de professionals dels centres oberts està format per una directora i 8 educadors, que treballen de manera coordinada amb els tutors de les escoles, els professionals de Serveis Socials i altres professionals de la infància i la família.

Els Centre Oberts de Pineda són pioners en tot el territori de Catalunya. Es van crear fa més de vint anys, i en aquest període han evolucionat i crescut molt. En aquests moments són un dels serveis de referència, per la seva qualitat i expertesa. El seu funcionament està d’acord amb la normativa més recent (Llei de Serveis Socials de 2007, Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència...), que estableix l’obligatorietat dels municipis de més de 20.000 habitants de prestar els serveis de centres oberts.

La seva acció es fonamenta en el mandat de la Convenció dels Drets dels Infants (1989), que obliga a posar a l’abast dels infants els estímuls, oportunitats i suports adults, amb independència de les condicions materials, de l’entorn o del grup familiar de pertinença. En aquest sentit els CO ofereixen als infants que atenen les oportunitats de desenvolupament personal que les seves famílies, per diferents circumstàncies (salut, laborals, culturals, desestructuració,...) no els poden proporcionar. D’aquesta manera es treballa des de ben aviat per trencar amb els processos d’exclusió social, evitant que els greuges que pateixen aquests infants s’accentuïn amb el pas del temps. Es tracta, doncs, de permetre que tots els infants creixin en igualtat de condicions.