L’Ajuntament assegura la continuïtat del Casal de la Dona

D’aquesta manera, aquest servei municipal comptarà a partir del gener de 2010 amb un Centre d’Inform

El nou Casal de la Dona de Pineda de Mar es gestionarà de forma paral·lela entre el CIRD i l’Associació de Dones Pinedenques. D’una banda, el CIRD coordinat per la regidoria de Ciutadania i Barris, oferirà assessorament jurídic i atenció psicològica gratuïts per temes relacionats amb violència de gènere, separacions i divorcis, discriminació laboral per raó de sexe, a totes aquelles dones que ho sol·licitin. Aquest servei entrarà funcionament el gener del 2010 a les dependències del Casal, al carrer Barcelona, 35. D’altra banda, l’Associació de Dones Pinedenques, assumirà l’organització de tallers i cursos que complementaran l’activitat del Casal i que també seran subvencionats en part per l’Ajuntament de Pineda de Mar. Està previst que la preinscripció a aquests cursos s’obri el proper dia 28 de setembre i es posin en marxa de forma progressiva a partir del 5 d’octubre.

L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va transmetre a l’assemblea que la nova entitat de dones només augmentarà 3 euros els nous cursos oferts per tal que aquests s’autofinanciïn al màxim i alhora garanteixin el servei al municipi. De totes maneres, el consistori pinedenc subvencionarà l’Associació de Dones Pinedenques per tal que aquesta pugui acabar de sufragar el cost global de les activitats. Així el carnet de sòcia anual serà de 15 euros anual i 10 per a pensionista. Els cursos trimestrals tindran un cost de 18 euros.