El Banc del Temps de Pineda de Mar fa vacances fins a mig setembre

La unitat del canvi segueix essent el temps. Hi ha ja més de 40 socis.

Tot i que el Banc del Temps farà uns dies de vacances, ja tenen organitzades les activitats de Setembre, que començaran a partir del dia 15:

Anglès
- Tots els dijous, de 5 a 6,30 de la tarda, hi haurà classes d'angles bàsic, impartides per la Rosita.

Tallers i Activitats
-    Tots els dijous, a partir de les 6,30 es faran activitats. Ja s’informarà convenientment.

Taller de Projectes Personals i de Buscar Feina

-    Tots els dimecres, de 7 a 8,30 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret.

Tant a la Biblioteca M. Serra i Moret o per Can Comas i allà hi  trobaran anunciades les activitats del Banc del Temps.
Des del seu inici, el novembre del 2006,  la gent pot intercanviar el seu temps per resoldre petites tasques quotidianes. L’objectiu principal és tant l'ajuda mútua com el restabliment de les relacions veïnals, les xarxes de suport informal i la difusió de valors com la col•laboració, la convivència i la participació.

El Banc del Temps està format per un conjunt de persones motivades per intercanviar el seu temps, realitzant tasques concretes i puntuals, amb la finalitat de resoldre necessitats de la vida quotidiana. Canviar una bombeta, despenjar les cortines, un acompanyament puntual, recollir el fill a l’escola o cosir la vora d’uns pantalons són petites tasques que algunes persones no poden resoldre per elles mateixes i no saben a qui recórrer per demanar ajut.
 
En aquest banc, que funciona sense diners, la unitat de canvi és el temps. Cada soci disposa d’un talonari de temps que utilitzarà en el moment que sol•liciti el servei d’una altra persona. Els intercanvis estaran coordinats per una secretaria, que recollirà les sol•licituds de les persones interessades, posarà en contacte els socis i s’encarregarà de la comptabilitat del temps donat i rebut per tots ells.
 
Els intercanvis es realitzen de forma paritària entre els socis. Tota persona ha de donar i rebre temps, quedant palès que no és un servei de voluntariat. La iniciativa del Banc del Temps sorgeix davant la constatació reiterada de les dificultats per compaginar i conciliar la vida familiar i la vida laboral.
 
L’objectiu general del Banc del Temps és crear un espai de referència i trobada, que possibiliti el restabliment de les relacions veïnals i les xarxes de suport informal. Més concretament, pretén promoure l’intercanvi gratuït de serveis entre persones a fi de resoldre les dificultats de la vida quotidiana, contribuir en el trencament de l’aïllament que poden patir alguns individus i fomentar actituds positives entre ells, com és aprendre a donar i rebre, fomentar l’autonomia de la ciutadania i la difusió de valors com la col•laboració, la convivència i la participació. Més enllà dels intercanvis, el Banc facilita les relacions socials.