L’equip de govern proposarà al ple de dijous la congelació d’impostos i taxes fiscals pel 2010

La situació actual de crisi econòmica obliga a establir un difícil equilibri entre les necessitats d

Com a qüestions més rellevants de les ordenances fiscals destaquen:

a) Congelació general de taxes i impostos.

b) Reducció del coeficient de l’IBI que passarà del 0,65% al 0,585%. El que equival a la congelació en termes generals de l’import dels rebuts, i a una reducció del 10% del tipus impositiu (de manera que es compensa l’increment dels valors cadastrals).

c) Bonificació del 50% en les llicències de noves activitats durant el 2010.

d) Reducció d’un 65% de la taxa per instal·lació i millora de rètols comercials.

e) Bonificació d’un 95% en les obres, construccions i instal·lacions que introdueixin la instal·lació de sistemes d’energia renovable.

f) Edició d’una guia fiscal on s’informarà al ciutadà del calendari impositiu, de les principals novetats de la fiscalitat 2010, i sobretot, dels sistemes de bonificació als quals podran acollir-se els ciutadans.

En aquest sentit està previst que el sistema de reducció fiscal en les ordenances 2010 incloguin més de 60 bonificacions i exempcions, on entre d’altres, s’ha incorporat propostes presentades pels empresaris del municipi a través del Centre Innova.