Un 90% dels turistes valoren satisfactòriament la seva estada a Pineda de Mar

<strong>Valoració de l’aigua de mar</strong><br> En relació a la qualitat ambiental de l’aigua, la

Valoració de la sorra
El 81% de les enquestes mostren una opinió satisfactòria de la qualitat de la sorra. Més de la meitat dels enquestats (53%) es mostra entre força i molt satisfet amb la qualitat, mentre que un 14% diu que la qualitat de la sorra és poc satisfactòria. Entre els usuaris que no valoren positivament la qualitat de la sorra, el motiu principal és la presència de pedres i burilles de cigarretes.

Valoració dutxes i rentapeus
La valoració de la qualitat dels rentapeus ha estat força positiva, ja que 9 de cada 10 consultats es mostra entre satisfet i molt satisfet. En aquest mateix sentit, les dutxes han estat més ben valorades ja que un 96% dels enquestats les qualifiquen de força satisfactòries.

Valoració de les papereres i lavabos
En relació als bidons i les papereres que la regidora de Medi Ambient ha instal·lat aquest any, la valoració és positiva amb un 96% dels enquestats satisfets.

Els lavabos han estat valorats com poc satisfactoris o insatisfactoris pel 21% dels enquestats. Entre els comentaris dels usuaris destaca la necessitat d’instal·lar-ne més.

Valoració de salvament i seguretat
El servei de salvament i socorrisme ha estat ben valorat per un 97% dels turistes enquestats. En aquest mateix sentit, el nivell de satisfacció dels turistes amb la Seguretat Ciutadana és molt alt, el 98% estan satisfets, destacant que un 51% d’aquests està força satisfet.

Valoració de les guinguetes
Les guinguetes són clarament un component de l’oferta turística a millorar. Un 31% dels enquestats es mostra entre poc satisfet i insatisfet. Alguns dels comentaris són que esperaven terrasses amb pins al costat del mar. Altres anoten que el servei és lent i la relació qualitat-preu no és adequada. Un 31% s’ha manifestat molt satisfet i quasi un 48% entre satisfet i molt satisfet.

Valoració oferta turística complementària
Pel que fa a les facilitats esportives complementàries a l’oferta turística han estat força ben valorades per un 85% dels visitants, tot i que un 15% dels enquestats estan entre poc satisfets i insatisfets amb aquesta oferta. En aquest cas, cal observar que el que es valora és l’oferta (quantitat) i no la qualitat de les activitats lúdiques.

Així doncs, la valoració general és positiva. Gairebé un 50% dels turistes es declaren força satisfets amb la seva estada al municipi i el 40% molt satisfets. Si considerem també els satisfets, el 98% dels enquestats fa una valoració positiva de la seva experiència turística a Pineda de Mar. Únicament hi ha un 2% de turistes insatisfets.