La Regidoria de Benestar Social presenta la memòria d’acció del 2010

Tècnics i polítics volen millorar l’eficiència i l’atenció al públic.

L’Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pineda de Mar ha presentat aquest divendres al matí la memòria d’actuació que ha portat a terme al llarg del 2010. La cap del servei, Mercè Ginesta, ha exposat les línies de treball bàsics que es porten a terme i ha posat de manifest l’increment pressupostari que ha tingut la Regidoria en aquests últims 4 anys, que ha servit per fer front a l’augment de les demandes que reben per part de la ciutadania. A l’acte hi ha assistit l’alcalde, Xavier Amor, que ha agraït l’esforç dels treballadors d’aquest departament i en especial a la regidora Montse Maynegre, que n’ha estat al capdavant aquesta última legislatura. Tècnics i polítics han coincidit que s’ha de millorar l’eficiència i l’atenció al públic per assegurar un millor treball comunitari, de xarxa i de prevenció.
 
El pressupost dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pineda de Mar ha augmentat en gairebé 500.00 euros, deixant-lo en 1.457.000 euros repartits en les diferents partides. En aquest sentit, cal destacar que en aquests darrers quatre anys també ha augmentat el finançament en 530.000 euros fins a assolir els 804.833 euros, que es confecciona amb les ajudes que arriben des de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el mateix Ajuntament. Un dels punts forts de la regidoria és en capítol 1, el de personal. En aquest mateix sentit, la coordinadora de l’àrea ha explicat que compta amb una plantilla de 20 professionals de diverses categories que donen cobertura a totes les necessitats assolint els ràtios que marca la Llei 12/2007.
 
Una de les mesures que s’han portat a terme des de la Regidoria de Benestar Social ha estat la reordenació dels recursos existents per prioritzar-los segons els destinataris: accions de suport a les famílies afectades per la crisi econòmica, atenció domiciliària i a la dependència, i accions de protecció de la infància i l’adolescència.
 
Pel que fa a les accions de suport a les famílies afectades per la crisi econòmica cal posar de manifest que a Pineda, des de l’inici de la crisi, les demandes s’han triplicat amb temes relacionats amb l’economia, habitatge i família. Des de l’àrea s’han fet una mitjana de 60 atencions diàries en els dos últims anys. Les persones beneficiàries de la renda mínima a Pineda s’han gairebé quadruplicat en els últims quatre anys, i el pressupost destinat a ajudes per cobrir necessitats bàsiques s’ha duplicat.
 
L’atenció domiciliària i la dependència es va posar en marxa l’any 2007 coincidint amb l’allau més gran de sol·licituds. La demanda, però, s’ha mantingut fixa i 1.000 persones de Pineda han demanat reconeixement de dependència. En aquest moment hi ha 423 persones que s’estan beneficiant d’aquest ajut.
 
Finalment, en la tercera branca d’intervenció, la protecció de la infància i l’adolescència, s’ha detectat un augment de demandes d’atenció relacionades amb violència de gènere i de fills cap a pares. Malgrat aquest augment, els professionals posen de relleu que no és que hi hagi més casos, sinó que la ciutadania sap que pot actuar. Segons Ginesta, cal treballar per augmentar la tasca de prevenció sobre la ciutadania que pot ser vulnerable i evitar d’aquesta manera la demanda posterior.
 
Uns dels objectius de l’àrea també és detectar aquelles situacions de pobresa infantil per poder compensar-la i donar-los oportunitats de desenvolupament personal a través dels diferents programes.