Bases reguladores per a l’atorgament de llicències per la Fira-Mercat d’Artesania

La regidoria de Ciutadania i Barris ha fet públiques les bases reguladores per a l’atorgament de lli