Resultat del procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic/a de drogodependències

Una vegada desenvolupat el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic/a de drogodependè