201 persones de Pineda es beneficien de la bonificació de l’IBI

Es tracta d’un nombre similar a la darrera convocatòria que subvenciona fins a un 50% de l’import de l’impost de béns immobles.

Ja està publicada al tauler d’anuncis de l’ajuntament de Pineda de Mar la llista de persones a qui s’ha atorgat la subvenció d’una part de l’impost de béns immobles (IBI). En total es concediran 201 bonificacions de les 227 sol·licituds presentades, sumant un import de 14.250 €.

Podeu consultar les persones beneficiàries d’aquest ajut i l’import atorgat en el següent enllaç:

https://seu.pinedademar.org/siac/Tablon_ver_doc.aspx?id=567&fichero=1112

El nombre de bonificacions es manté respecte a l’any passat, quan es van atorgar 202 bonificacions. La primera convocatòria d’aquest ajut va ser el 2013 i el nombre de sol·licituds ha anat augmentant any rere any fins a arribar als 200 dels últims dos anys.

Els ajuts per a la bonificació de fins el 50% de l’import de l’IBI es concedeixen a persones empadronades a Pineda de Mar que compleixen uns determinats criteris econòmics i que són propietaris d’un habitatge d’ús habitual al municipi o bé en són arrendataris i en el contracte de lloguer hi figura l’obligació d’abonar l’impost.

Evolució de subvencions IBI atorgades

Convocatòria

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ajuts concedits

49

52

60

48

93

181

202

201