Oferta pública

Mitjançant resolució d'Alcaldia de data 15 de març d'enguany, s'ha aprovat l'oferta pública per a l'any 2010. Podeu consultar aquest document aquí.