Es presenta la diagnosi i els objectius de l’estudi de transició escola-treball

Es vol afavorir la transició del jovent pinedenc al món laboral.

Aquest passat dimarts 15 de març al matí s’ha presentat l’anàlisi de necessitats i la proposta de disseny d’un dispositiu local d’inserció dins l’àmbit de la transició escola-treball a Pineda de Mar. La presentació, a la qual han assistit l’alcalde de Pineda, Xavier Amor, el regidor d’educació, Santiago Macip, i el coordinador de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, Josep Comas, ha anat a càrrec de Jordi Longàs, professor de la URL i membre del Grup de Recerca en Pedagogia Social i Tecnologies de la Informació, que ha presentat la diagnosi de la situació actual del municipi en termes educatius i n’ha definit una sèrie d’objectius.
 
Segons l’estudi presentat per Longàs, hi ha més d’un centenar de joves amb edats compreses entre 16 i 18 anys a Pineda de Mar que requereixen d’atenció relacionada amb la transició dels estudis al món del treball. Per això, ha proposat organitzar els recursos municipals disponibles en quatre blocs: la prevenció, la informació i la orientació, la formació, i la inserció, per afavorir la transició dels joves al món laboral. Tal com ha destacat el tècnic de la Diputació, on hi ha més camí per avançar és en la informació i orientació laboral i en els mètodes d’inserció, una realitat present en bona part del territori català i que a Pineda no és una excepció.
 
D’entre les possibles solucions o mesures a tenir en compte per a la creació d’una millor atenció als joves en aquesta transició, Longàs ha posat com a preferències un reforç de la col·laboració entre els instituts i el consistori, la creació d’un dispositiu local d’inserció i d’un observatori de necessitats de transició escola-treball que avaluï i porti un recompte de dades, la formulació d’iniciatives de formació alternatives i la difusió de tots aquests dispositius per arribar a la població destinatària.
 
Aquesta comissió de la transició empresa treball ha sorgit a partir d’una proposta que l’Ajuntament de Pineda va fer al Departament d’Educació de la Diputació de Barcelona per tal d’avaluar l’estat de la transició dels joves del municipi des de la seva etapa d’estudiants fins al seu accés al món del treball. Aquesta proposta té el suport de les regidories d’educació, joventut, serveis socials i promoció econòmica, a més dels representants dels instituts del municipi, de l’escola d’adults i de tutores del Pla de Transició escola treball de Pineda de Mar.