L’Ajuntament de Pineda de Mar no ha tingut cap relació contractual amb l’empresa APLICACIONES GESPOL, SL

S'ha presentat tota la documentació sol·licitada en relació als expedients de contractació.

L’Ajuntament de Pineda de Mar i a petició de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha presentat tota la documentació sol·licitada en relació als expedients de contractació relacionats amb diversos sistemes de control de trànsit.

L’Ajuntament de Pineda de Mar no ha tingut cap relació contractual amb la societat mercantil APLICACIONES GESPOL, SL.

En relació a les altres empreses, a l’Ajuntament de Pineda de Mar només consta un apunt comptable amb l’empresa BILBOMÁTICA, S.A., factura registrada en data 14/05/2012, amb un import de 1.906,29 €, per l’adquisició de material tècnic, concretament d’un equip d’emissora per a la connexió amb el sistema de telecomunicacions amb els Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya (xarxa RESCAT). Aquesta adquisició no tindria cap vinculació amb els fets publicats en diversos mitjans de comunicació. 

Així consta a l’informe emès avui mateix per l’Interventor General de l’Ajuntament de Pineda de Mar.