Oberta la inscripció per accedir als programes de Formació i Inserció PTT

Aquesta formació va dirigida als joves d'entre 16 i 21 anys que no han acabat l'ESO

El Programa de formació i inserció del Pla de Transició al Treball (PTT) ha obert el període d’inscripció per accedir als programes d’Auxiliar en Muntatges d’Instal·lacions Elèctriques d’Aigua i Gas i al d’Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic.

El període d’inscripció és fins al 25 de maig al PTT de Pineda de Mar, carrer Riera, 31, de 9 a 14 h. Aquest tipus de formació va dirigida a joves d'entre 16 i 21 anys, que han deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i no prossegueixen estudis en el sistema educatiu. La formació té un caràcter voluntari.


Tots els
 sol·licitantshan de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si el sol·licitant és menor d'edat, també ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.


La durada de la formació és d'un curs escolar, de setembre a juny, i les classes estan coordinades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament de Pineda de Mar.


Durant el procés de formació PTT els alumnes trobaran assessorament personalitzat; orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa; iniciació en una professió de manera pràctica; i un primer contacte amb el món laboral.


La formació està dirigida en dos àmbits, per una part els alumnes s’iniciaran en les tasques corresponents en la professió escollida (inclou pràctiques) i per altra banda, també obtindran recursos del coneixement de l’entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació i matemàtiques aplicades.


En acabar el curs de PTT s'obté un certificat de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides. Aquesta preparació està reconeguda en la realització de proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mig.


 

 

Arxius adjunts