Comença el període de preinscripcions escolars

A Pineda de Mar s’ofereixen un total de 275 places per a P3 i 240 per a primer d’ESO.

Aquest dilluns 14 de febrer comencen les preinscripcions escolars per al curs que ve, el 2011-2012. Els pares i mares podran fer les preinscripcions dels fills per educació infantil, primària i secundària obligatòria des d’avui i fins el dia 25 de febrer. A Pineda de Mar s’ofereixen 275 places per a P3, mentre que per al primer curs d’ESO n’hi ha un total de 240. La sol·licitud s’ha de fer en el centre escollit com a primera opció. Cal destacar que aquest any, com a novetat, l’alumne tindrà més punts en cas d’empat si ha tingut un familiar directe escolaritzat al centre.
 
El 15 de març es faran públiques als centres les llistes amb els barems i es podran presentar reclamacions durant els tres dies següents. El 23 de març es faran públiques les llistes definitives i el 2 de maig es coneixeran les llistes d’alumnat admès. La matrícula, finalment, serà del 6 al 10 de juny. Les preinscripcions s’han de tramitar al centre educatiu escollit com a primera opció. A més de la documentació bàsica cal informar-se al centre educatiu escollit sobre la documentació específica que sigui necessària per a cada cas. Com a novetat, aquest any hi ha un nou criteri en cas d’empat: que l’alumne hagi tingut el pare, mare, tutor o germans escolaritzats al mateix centre on presenta la sol·licitud, sempre que sigui en un centre d’ensenyament gratuït.
 
La demanda de places escolars per a P3 a Pineda pot ser lleugerament superior que en anys anteriors, encara que al conjunt de Catalunya ha augmentat de forma més destacada. Pel que fa al curs de P3, en què els nens i nenes comencen l’escola, a Pineda s’ofereixen 275 places, a més de les places de l’escola comarcal d’Educació Especial Horitzó. Ofereixen una línia educativa, és a dir, un sol curs de P3, les escoles Sant Jordi, Mediterrània, Mare de Déu del Roser, Montpalau, l’Escola Poblenou i l’escola d’Educació Especial Horitzó. Mentre que les escoles Aloc, Antoni Doltra i Jaume I són de dues línies. De fet, a la majoria de cursos de l’escola Jaume I hi ha doble línia. En el cas de les escoles, cada línia és de 25 alumnes, tot i que en molts cursos es supera aquesta xifra per la demanda de places.
 
Pel que fa al primer curs dels instituts, el primer d’ESO, a Pineda s’ofereixen un total de 240 places. A l’Institut Joan Coromines i a l’Euclides s’ofereixen tres línies educatives, tres cursos de primer d’ESO a cada institut. L’Institut Pineda de Mar ofereix dues línies, ubicades en aules provisionals fins que es construeixi l’edifici definitiu a la zona de Can Cornet. En el cas dels instituts, cada línia educativa, cada classe, és de 30 alumnes.