Pineda de Mar projecta la construcció de les noves guinguetes de temporada

Amb aquesta mesura s'espera obtenir majors ingressos per activitats econòmiques a la platja.

L’Ajuntament de Pineda de Mar s’ha posat en marxa per obtenir una major rendibilitat dels usos econòmics que es desenvolupen en la zona de platja. Una de les primeres mesures acordades ha estat la regularització de les guinguetes de temporada, que passaran de les tres que hi havia actualment a sis. Totes les guinguetes seran de nova construcció i estaran situades en els trams del passeig ja urbanitzats que resultin més adients per a aquestes instal·lacions. El període de concessió serà de cinc anys prorrogables.
 
Està previst que les sis guinguetes es col·loquin a la platja dels Pins, la platja dels Pescadors, a l’alçada de la Riera, i a la platja del Poblenou. Aquestes noves instal·lacions estaran actualitzades per atendre les necessitats dels adjudicataris i tindran 20 metres quadrats i 100 metres de terrassa. Els interessats hauran d’assumir un primer pagament de 60.000 euros en concepte de la guingueta i una xifra anual de 3.000 euros que es destinaran a la neteja i manteniment de la platja, que fins ara no s’havia d’abonar. Inicialment la concessió es refereix a l’explotació de la guingueta i no a altres activitats com és el lloguer d’hamaques o patins.
 
Degut a la situació econòmica actual la regidora de Medi Ambient, Mònica Palacín, ha reconegut que pot ser que aquest any hi hagi menys promotors interessats en les guinguetes de temporada, però també ha fet referència al potencial que té la platja de Pineda de Mar en el període d’estiu. El nou pla d’usos de la platja de Pineda, que inclou la concessió de les guinguetes, haurà de ser aprovat ara pel Departament de Costes de la Generalitat.

Podeu trobar tota la informació del perfil del contractant en aquest enllaç.