Envia'ns el teu esdeveniment.

Si formes part d'una entitat municipal, pots enviar-nos directament el teu esdeveniment per afegir-lo a l'agenda municipal. Emplena el següent formulari amb les teves dades de contacte i informació sobre l'esdeveniment i en uns dies el veuràs publicat.

Informació de l'entitat
Informació de l'esdeveniment

Un cop enviïs l'esdeveniment, aquest serà revisat per responsables de l'agenda per tal de que sigui revisat abans de ser publicat. L'Ajuntament de Pineda de Mar es reserva el dret a no publicar un acte o esdeveniment si considera que el seu contingut pot anar en contra de l'interès general, incita a comportaments no desitjats d'odi i/o discriminació o planteja problemes de salut pública. En tot cas, es contactarà amb la persona responsable de l'esdeveniment per a l'aclariment de dubtes sobre el mateix.

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.