Tramitació presencial

Si no has pogut demanar l'ajut de forma telemàtica, pots gestionar-lo de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar (plaça Catalunya 1) sempre amb cita prèvia (dilluns a divendres de 8 a 14 h).

Sol·licitud de cita prèvia (tràmit: Registre de documents)

Documentació

Sol·licitud de l'ajut

Autorització de representació, donat el cas.

Documentació acreditativa a aportar per la persona sol·licitant segons cada cas:

  • Certificat d’ingressos expedit per AEAT o declaració presentada d’IRPF 2019, i en el seu defecte contracte de treball i full de salaris dels últims 6 mesos (referida a la unitat familiar).
  • En defecte de l’apartat anterior, els fulls de salari dels últims sis mesos o certificat equivalent i el contracte de
    treball (treballadors/res fixos o temporals).
  • Document acreditatiu de separació i/o divorci, amb menció expressa a pensió alimentària i custòdia de fills.
  • Certificat de la pensió de jubilació o d’invalidesa expedient per l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).
  • Certificat de prestació d'incapacitat laboral transitòria expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
  • Certificat acreditatiu d’inscripció i recepció de prestacions per atur expedit pel SOC.