Tramita l'ajut per a famílies

Del 21 de maig a l'1 de juny - Segona convocatòria d'ajuts per a famílies afectades pel Covid-19

En què consisteix aquest ajut?

Aquest ajut va adreçat a famílies empadronades a Pineda de Mar per pal·liar la manca o disminució d'ingressos i cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar (alimentació, subministres, lloguer o hipoteca, etc). L'objectiu d'aquesta segona convocatòria d'ajuts és compensar a les famílies amb una aportació econòmica que completi la pèrdua d'ingressos del mes de d'abril 2020 respecte als ingressos de la mateixa família al mes de febrer del 2020.

Quins requisits he de complir per demanar aquest ajut?

Per poder optar a aquest ajut, les persones sol·licitants han de complir els següents requisits:

 1. Ser major d'edat o emancipat legalment.
 2. Estar empadronat/da a Pineda de Mar.
 3. Acreditar la reducció dels ingressos familiars al mes de d'abril 2020 respecte al febrer del 2020 a conseqüència de la Covid-19, i que els ingressos del mes d'abril 2020 siguin inferiors a:
  • Unitat familiar d'1 persona: 950,00 €
  • Unitat familiar de 2 persones: 1.050,00 €
  • Unitat familiar de 3 persones: 1.200,00 €
  • Unitat familiar de 4 persones: 1.350,00 €

Pots saber si pots demanar aquest ajut accedint a la calculadora d'ajuts.

Quina quantitat percebré d'aquest ajut?

La quantia de l'ajuda serà d'un màxim de 1.350,00 € mensuals per unitat familiar. Per determinar aquesta quantia es tindrà el nombre de persones que formen la unitat familiar de convivència (persones empadronades en el domicili). L'import de l'ajuda calcularà a partir de la diferència d'ingressos de febrer i els d'abril del 2020 sense superar en cap cas l'import percebut el mes de febrer, ni tampoc l'import màxim establert segons el nombre de persones de la unitat familiar:

 • Unitat familiar d'1 persona: 950,00 €
 • Unitat familiar de 2 persones: 1.050,00 €
 • Unitat familiar de 3 persones: 1.200,00 €
 • Unitat familiar de 4 persones: 1.350,00 €

Amb tot, aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades es superi la quantitat prevista de la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. En aquest cas s'establirà un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries.

Pots calcular fàcilment quin ajut et pertocaria accedint a la calculadora d'ajuts.

Com tramito aquest ajut?

Degut a l’actual estat d’alarma, la tramitació d’aquest ajut s’ha de fer telemàticament. T’expliquem com fer-ho pas per pas:

W-A4-Ajuts-Families-2aConv.jpg

Accedeix al tràmit - Seu electrònica

Descarrega't aquestes instruccions de tramitació de l'ajut.
Accedeix a la calculadora d'ajuts.
Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per a famílies i empreses

Puc tramitar-ho de forma presencial?


Degut a l’actual estat d’alarma, aquest ajut no es pot tramitar presencialment a l'ajuntament i s'ha de fer de forma telemàtica. La única manera de no fer-ho per aquesta vía es mitjançant correu administratiu. Es tracta de preparar d'emplenar el formulari de la sol·licitud de l'ajut, preparar tota la documentació justificativa (renda 2018 dels membres de la unitat familiar, justificació d'ingressos, etc) i prepara-ho en un sobre obert per enviar a AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar.

Oficina Correus Pineda de Mar: Avda. Montserrat 94. Tel. 937623486
Horari d'obertura de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h

Primera convocatòria d'ajuts

Si no vas sol·licitar l'ajut per pèrdues econòmiques del mes de març respecte al febrer, pots fer-ho igualment adjuntant la documentació acreditativa dels ingressos dels mesos de març i també d'abril en la mateixa sol·licitud.

Enllaços i més informació

Contacte.jpg

Contacte - Oficina única de gestió 

FAQS.jpg

Preguntes freqüents

Altres institucions.jpg

Ajuts d'altres institucions