Tramitació Zona Verda Resident 2021

Les persones que paguen l'impost de circulació (IVTM) a Pineda reben al seu domicili la targeta de zona verda resident. Si es compleixen una sèrie de requisits, també es pot demanar la tramitació de l'adhesiu de zona verda per un import anual.

Del 25 al 8 de juny es reparteix l’adhesiu resident per la zona verda temporada 2020-2021 per aquelles persones que paguen l’impost de circulació a Pineda de Mar. El nou adhesiu serà vàlid des de l’1 d’agost de 2020 fins al 31 de desembre de 2021. La duració de la nova temporada serà de 17 mesos per tal d’ajustar el període a l’any natural i a la meritació de l’impost de circulació.

També s’amplia el període de vigència del nou adhesiu per aquelles persones que, tot i no pagar l’impost de circulació a Pineda, compleixin alguns dels supòsit contemplats. Per a les noves altes o renovacions es podrà fer un únic pagament vàlid per 17 mesos o bé es podrà fraccionar en dos trams. El primer tram tindrà una durada de 10 mesos, és a dir, del 1 d’agost de 2020 fins el 31 de maig de 2021. El segon tram serà de 7 mesos i serà del 1 de juny de 2021 al 31 de desembre de 2021.


Pago l’impost de circulació a Pineda i encara no he rebut l’adhesiu

A partir de l'8 de juny, si no has rebut l’adhesiu al teu domicili,  només has d’enviar un correu electrònic a info@viapunt.cat exposant el teu cas.

Puc demanar l’adhesiu resident si no pago l’impost de circulació a Pineda?

Com succeïa la temporada passada, hi ha una sèrie de casos en els quals les persones que no paguen l’impost de circulació a Pineda poden demanar l’adhesiu de resident per aparcar gratuïtament a la zona verda. Cada cas necessita uns documents acreditatius a presentar en el moment de la sol·licitud:

a) Persones que paguen l’Impost de Béns Immobles (IBI) a Pineda de Mar.

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació *Si el titular de l’habitatge no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Justificant del pagament IBI (impost béns immobles). En cas de que la persona no consti en el rebut de l’Ibi: escriptura de l’habitatge on consti el nom del propietari del vehicle.
 • Certificat d’empadronament conjunt a la localitat d’origen si el titular de l’habitatge no és titular del vehicle ni conductor habitual.

PREU: 43€/ TEMPORADA SENCERA

 • Tram 1: Del 1 d’agost de 2020 al 31 de maig de 2021 (10 mesos) 30€
 • Tram 2: Del 1 de juny de 2021 al 31 de desembre de 2021 (7 mesos) 25€

b) Persones empadronades a Pineda i que paguen l’impost de circulació (IVTM) a un altre municipi.

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Justificant de l’Organisme de Gestió Tributària del canvi del IVTM a Pineda.

PREU: 30€/ TEMPORADA SENCERA

c) Persones treballadores per compte aliè que treballen a Pineda de Mar.

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació. *Si la persona treballadora no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Capçalera de l’última nòmina.
 • Declaració responsable de l’empresa segons model de l’Annex 1

PREU: 50€/ TEMPORADA SENCERA

 • Tram 1: Del 1 d’agost de 2020 al 31 de maig de 2021 (10 mesos) 35€
 • Tram 2: Del 1 de juny de 2021 al 31 de desembre de 2021 (7 mesos) 30€

d) Persones titulars d’un negoci a Pineda de Mar.

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació. *Si la persona titular del negoci no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Rebut pagament 3 últimes quotes d’autònom.
 • Rebut pagament taxes i/o subministraments municipals que acreditin la titularitat del negoci.

En cas de que la titularitat sigui d’una persona jurídica, s’ha de presentar:

PREU: 50€/ TEMPORADA SENCERA

 • Tram 1: Del 1 d’agost de 2020 al 31 de maig de 2021 (10 mesos) 35€
 • Tram 2: Del 1 de juny de 2021 al 31 de desembre de 2021 (7 mesos) 30€

e) Persones empadronades amb vehicle d’empresa, rènting o leasing

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

Si el cotxe es propietat d'un rènting/leasing, contracte on hi consti la durada, matrícula i nom del conductor habitual i Model de l’Annex 3 on hi consti les dades de l’empresa propietària del vehicle i de l’interessat.

PREU: 50€/ TEMPORADA SENCERA

 • Tram 1: Del 1 d’agost de 2020 al 31 de maig de 2021 (10 mesos) 35€
 • Tram 2: Del 1 de juny de 2021 al 31 de desembre de 2021 (7 mesos) 30€

f) No residents amb un familiar de primer grau empadronat al municipi amb una discapacitat igual o superior al 33%

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.
 • Permís de circulació. *Si el no resident no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Documentació que acrediti la Incapacitat de la persona empadronada.
 • DNI de la persona empadronada.
 • Document que acrediti el grau de consanguinitat entre la persona no resident i la persona empadronada amb discapacitat.

PREU: 43€/ TEMPORADA SENCERA

 • Tram 1: Del 1 d’agost de 2020 al 31 de maig de 2021 (10 mesos) 30€
 • Tram 2: Del 1 de juny de 2021 al 31 de desembre de 2021 (7 mesos) 25€

Es podrà fraccionar el pagament de l'ahdesiu en dos trams.

Com tramitar les renovacions

A partir del 25 de maig es començaran a tramitar les renovacions. Es plantegen tres opcions:

 • Opció 1. Tramitació no presencial. Via correu electrònic

  • Enviar un correu a info@viapunt.cat amb assumpte: renovació i matrícula del cotxe. Només cal indicar el DNI del titular de l’adhesiu la matrícula del vehicle i si es vol adquirir l’adhesiu per tota la temporada fins el desembre o bé només fins el maig del 2021.

  • En 48-72h es rebrà el la confirmació amb el número de compte per fer l’ingrés. A la transferència s’ha d’indicar la matrícula com a concepte.

  • Un cop rebut l’ingrés, rebrà un correu de confirmació de quan pot venir a recollir l’adhesiu a l’ajuntament.

 • Opció 2. Presencial

  • Reservada exclusivament per casos excepcionals i quan les mesures de desconfinament ho permetin.

  • L’horari de cites prèvies serà de dilluns a divendres de 14 a 19.30 h. Reservada exclusivament per casos excepcionals i quan les mesures de desconfinament ho permetin. Demana cita prèvia.

Quina validesa té l’adhesiu de la zona verda-resident?

El nou adhesiu de la temporada 2020-2021 té validesa des de l’1 d’agost de 2020. Fins llavors, l’anterior adhesiu encara serà vigent. L’adhesiu de la zona verda-resident permet aparcar el teu cotxe a les zones verdes i zones verdes de temporada d’estiu (de l’1 de juny al 31 d’agost) sense cap cost. També permet aparcar a les zones blaves amb un descompte i al pàrquing de La Mina de forma gratuïta. Consulta totes les zones d’aparcament de Pineda de Mar en el mapa adjunt.

Sóc resident, el meu cotxe està al taller i me n'han deixat un altre. Què puc fer?

Et donarem permís temporal de resident durant els dies que acreditis tenir el vehicle de substitució. Necessitarem un document del taller on surtin les dades del vehicle a reparar i el que et donen de manera temporal i que omplis aquest formulari.

Si tens algun dubte, pots consultar l'apartat de Preguntes Freqüents