Plànol de parquímetres

Mapa de la zona regulada i ubicació de parquímetres.

El mapa següent detalla la ubicació de les màquines expenedores per a l’obtenció de tiquets.

En total trobem 82 parquímetres, 8 dels quals estan col·locats en les zones blaves i els 74 restants estan repartits per tota la zona verda, tant permanent (58) com d’estiu (16)

 

Zones V i B amb parquimetres 04-23.png

Es recorda, però, que a tot el municipi es pot pagar mitjançant tiquet virtual obtingut amb l’aplicació Aparcare.

Galeria d'imatges