Plànol de parquímetres

Mapa de la zona regulada i ubicació de parquímetres.

El mapa següent detalla la ubicació de les màquines expenedores per a l’obtenció de tiquets.

En total trobem 56 parquímetres, 9 dels quals estan col·locats en les zones blaves i els 47 restants estan repartits per tota la zona verda, tant permanent (34) com d’estiu (13).

 

Zones Verdes i Blaves amb parquímetres 24-08-20_page-0001.jpg

Es recorda, però, que a tot el municipi es pot pagar mitjançant tiquet virtual obtingut amb l’aplicació Aparcare.

Galeria d'imatges