Plànol de parquímetres

Mapa de la zona regulada i ubicació de parquímetres.

El mapa següent detalla la ubicació de les màquines expenedores per a l’obtenció de tiquets.

En total trobem 72 parquímetres, 9 dels quals estan col·locats en les zones blaves i els 63 restants estan repartits per tota la zona verda, tant permanent (48) com d’estiu (15).

 

Zona Verda 15-11-2021.png

Es recorda, però, que a tot el municipi es pot pagar mitjançant tiquet virtual obtingut amb l’aplicació Aparcare.

Galeria d'imatges