Policia Local

La Policia Local és un cos jerarquitzat i armat de naturalesa civil i distribueix la seva actuació en un ampli mapa de continguts als que ha de poder donar resposta les 24 hores al dia i els 365 dies l’any.

Imatge Policia Local.jpg

Podríem dividir les funcions policials en:

Seguretat Ciutadana

És la funció bàsica de qualsevol cos policial. Les unitats destinades a aquesta tasca són –sense excloure la possible acció de qualsevol altra unitat- els vehicles patrulla i la seva actuació acostuma a ser reactiva, de resposta als requeriments ciutadans si bé la pròpia dinàmica del servei permet planificar actuacions específiques per minimitzar o eliminar problemàtiques que puguin sorgir.

Aquest concepte policial engloba les actuacions vinculades a l’àmbit penal i a les infraccions que vulneren la seguretat ciutadana (consum de substàncies, per exemple).

Dins d’aquest concepte de servei disposem també de la unitat canina, quin servei prioritari és eradicar zones de conflicte i localitzar substàncies estupefaents i eines o armes prohibides.

Policia de trànsit

Aquesta funció és essencial ja que la Policia Local té l’exclusiva en la gestió i control del trànsit, el que suposa la regulació del mateix, el control d’infraccions dinàmiques, estàtiques o administratives i la regulació normativa de la diferent senyalització. Les unitats destinades al control d’infraccions –sense excloure la possible acció de qualsevol altra unitat- són els motoristes.

El dipòsit municipal de vehicles

L’Ajuntament ha de disposar d’un espai on dipositar els vehicles provinents d’infracció, d’abandonament, de precinte administratiu o judicial i/o, fins i tot, per a contenir-hi vehicles provinents de la funció policial d’altres cossos, en funcions de col·laboració entre administracions.

Policia assistencial

La policia assistencial és la funció bàsica de qualsevol cos policial i especialment de la policia local. És l’ajuda, l’auxili a qualsevol persona davant qualsevol situació que es pugui produir, havent d’ésser capaços bé de solucionar-ho, bé d’orientar la persona cap els serveis que la puguin ajudar.

Policia de proximitat

La policia local és un cos policial proper per definició. La proximitat ha de ser la filosofia de prestació del servei de qualsevol unitat, es dediqui a quina tasca es dediqui. A més, però, la policia local de Pineda de Mar compta amb una unitat de proximitat distribuïda territorialment quina principal funció és interactuar amb els ciutadans, els comerços, les entitats, les associacions, les escoles i els centres de culte per integrar-se en el teixit social del municipi i ésser capaços de detectar disfuncions podent, d’aquesta manera, actuar de forma proactiva.

Policia administrativa

des de la policia es gestiona el control d’Ocupacions de via pública, peticions de guals, de reserves per conceptes diversos, de la legalitat en l’ús de l’espai públic i la seva adequació a l’ordenament jurídic, el control d’obres, l’aixecament d’actes davant qualsevol infracció a les ordenances municipals ja sigui d’ofici com a requeriment tant de la pròpia administració local com de qualsevol altre o d’algun veí que ens requereixi.

Oficina d’Atenció Ciutadana i recepció de denúncies

A la comissaria, disposem del servei d’OAC on un agent de policia recepciona les denúncies de tipus penal que els ciutadans vénen a presentar, tot i amb els límits dels convenis de col·laboració amb Mossos, de manera què davant certs il·lícits penals aquest mateix agent orienta el denunciant que s’ha d’adreçar a Mossos.

També es gestionen els accidents de trànsit, les alcoholèmies i qualsevol altre fet penal o administratiu que estigui vinculat amb la funció policial.

Unitat d’educació per a la mobilitat segura

Disposem d’una unitat que fa formació a les escoles del municipi, amb un programa que abasta tota la vida escolar dels nens i nenes de Pineda de Mar, amb continguts que pretenen dotar al municipi de major seguretat en la circulació.

Aquesta unitat té un programa que inclou formació a les aules, activitats formatives a diferents espais, visita a comissaria, sortides en bicicleta i exercicis pràctics al Parc Infantil de Trànsit.

Parc Infantil de Trànsit

Aquest parc estable, ubicat al carrer Consolat de Mar i paral·lel a la via del tren és un recurs de què es disposa d’uns 4 anys ençà i que permet, gràcies al seu disseny i l’existència de senyalització vertical feta a l’efecte, formar els petits en l’àmbit de la circulació d’una manera segura.

Així mateix, a l’ésser un espai obert permet que tots els ciutadans en puguin gaudir i portin els més petits a apprendre a anar en bicicleta, a circular o senzillament a gaudir.

Diferents gestions o tràmits que es fan des de la Policia

  • Gestió de vehicles abandonats
  • Gestió de llicències d’armes d’aire comprimit
  • Gestió de targetes per a persones amb mobilitat reduïda
  • Gestió d’objectes perduts
  • Sancions
  • Trànsit
  • Ordenança de civisme