Regulat l’ús del patinet a Pineda: casc obligatori i permís indispensable per a els usuaris de fins a 15 anys

També s’incorpora la regulació de les bicicletes, els nous límits de velocitat i les zones de baixes emissions. A més del casc obligatori, els patinets tindran prohibit circular per les voreres

La nova ordenança presentada per l’Ajuntament de Pineda en el Ple del passat 30 de maig té com a objectiu actualitzar la regulació a les noves realitats de mobilitat i incorporar els canvis realitzats en la normativa supramunicipal. Tant els patinets elèctrics, l’ús del qual creix exponencialment, com les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal veuen regulada o actualitzada la seva situació. També hi ha canvis en els límits de velocitat del municipi, veient-se reduït i estrenant les noves zones anomenades Zones 20 així com també les Zones de Baixa Emissió.

Pel que fa als patinets, s’estableix una edat mínima de 12 anys per a poder fer-ne ús, amb l’afegit que els usuaris entre 12 i 15 anys hauran de disposar d’un permís dels respectius pares o mares per a poder circular. En tot cas, aquesta circulació no podrà ser per les voreres, una norma que dóna resposta a les habituals queixes dels vianants que veien com les afectacions en la convivència requerien d’una pacificació urgent del trànsit. La obligació de portar casc també queda regulada en aquesta nova normativa, així com la recomanació de disposar d’assegurança. En el cas de les bicis, la obligació de portar casc és per als menors de 16 anys i la recomanació d’assegurança també es repeteix.

Nous límits de velocitat i zones de baixes emissions

Amb la doble intenció de pacificar el trànsit i reduir les emissions contaminants dels vehicles motoritzats, s’estableix un límit de velocitat de 30 km/h en tot el municipi. A aquest límit s’hi afegeix el de les anomenades Zones 20, uns nous espais on la velocitat estarà limitada a 20 km/h i la prioritat de circulació quedarà invertida: seran en primer lloc els vianants, en segon lloc bicis i patinets i finalment els cotxes els que tinguin dret d’ús.

Finalment, les Zones de Baixa Emissió seran zones restringides per a l’ús de residents, de vehicles d’emergències i de vehicles de serveis públics. L’objectiu és que la intensitat del trànsit es vegi afectada de manera que se’n redueixi l’ús, promovent a la vegada la mobilitat sostenible, ja sigui a peu, en bicicleta o amb d’altres vehicles menys contaminants. 

Arxius adjunts