Pineda redacta un Pla Local per millorar la seguretat del municipi, que compta amb la participació de tècnics experts amb seguretat pública

El Pla és transversal i estarà enllestit el primer semestre de 2022.

Pineda de Mar tindrà un Pla Local de Seguretat que, una vegada redactat i aprovat, serà una eina de millora en la seguretat pública del municipi, i que se sumarà a les mesures de millora que el Govern Local ha anat impulsant els darrers anys en aquesta matèria.

El Pla Local de Seguretat l’està duent a terme la consultora OPSUM, i compte amb la participació d’experts en seguretat pública, que estan treballant i elaborant un document que permetrà ordenar, a partir d’una diagnosi, actuacions a realitzar en l’àmbit de la seguretat ciutadana, protecció civil, prevenció d’incendis i salvaments, trànsit, espectacles, etc.

El Pla també ajudarà a definir els recursos humans, tècnics i materials, així com fixarà uns indicadors per tal de poder avaluar les actuacions i determinar els índexs d’eficiència.

Els objectius que es persegueixen són els de millorar el servei a la ciutadania, els protocols dels plans existents, introduint el vector treball transversal en matèria de seguretat, simplificant les respostes davant les actuals problemàtiques, i impulsant la proactivitat, fent ús de les dades públiques per tal que la informació sigui una eina útil en la resolució dels conflictes.

L’equip redactor del Pla Local de Seguetat ha apostat perquè el document tingui caràcter transversal i en aquest sentit hi està implicant, conjuntament amb els representants dels grups polítics de l’Ajuntament, altres col·lectius vinculats a l’emergència social, associacions de veïns, gremis dels sectors econòmics i comercials del municipi, sector de l’educació, entre d’altres, amb qui en els propers dies es posaran en contacte per fer les entrevistes corresponents per incloure’n les conclusions en el redactat final del Pla.

Per tenir una visió global i obrir el pla a la participació ciutadana, s’ha elaborat una enquesta d’opinió i percepció i es fa una crida als ciutadans i ciutadanes de Pineda de Mar a omplir-la. Podeu accedir a l’enquesta a través de la web www.pinedademar.cat/participa-pla-seguretat