Campanya de difusió <<Noves normes per a l’ús de patinets!>>

Més de mil famílies rebran una circular amb la informació sobre la nova normativa, que afecta principalment als joves. El municipi s’involucra en la pacificació de la circulació dels VMP (vehicles mobilitat personal).

L’Ajuntament de Pineda de Mar reforça el seu compromís amb el control del bon ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP). Després d’aprovar la nova ordenança a principis d’estiu, inicia una campanya de comunicació per donar a conèixer tots els punts que aquesta regula, informant sobre els principals canvis i novetats, així com sobre les sancions econòmiques que poden comportar les infraccions.

La campanya està enfocada als joves, que són els principals usuaris de patinets elèctrics i d’altres VMP, i els més afectats per la nova regulació. Així, es farà arribar la informació a les més de mil famílies amb joves escolaritzats als tres instituts de Pineda de Mar, amb una còpia del model d’autorització que hauran de signar els tutors legals de joves d’entre 12 i 15 anys.

 

Canvis i novetats destacades

La nova ordenança prohibeix circular en patinet elèctric als joves menors de 12 anys. Als joves en la franja d’entre els 12 i 15 anys estan obligats a disposar d’un permís de circulació signat pel seu tutor legal. El casc passa a ser obligatori per a tots els usuaris, sense distinció per edat. També serà obligatori per als VMP respectar el sentit i senyals de circulació com la resta de vehicles, a més de tenir prohibida la circulació per la carretera N-II. No es permetrà utilitzar el telèfon mòbil o els auriculars mentre es circula, com tampoc estarà permès la circulació de dues o més persones en un sol vehicle.

Arxius adjunts