El Pla Local de Salut avança amb l’adhesió a la Red de Ciudades Saludables

La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) treballa a l’entorn del programa internacional Healthy Cities de l’Organització Mundial de la Salut. L’actuació era un dels objectius del Pla Local de Salut aprovat el passat 26 de juliol de 2021.

La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) ha integrat al municipi de Pineda de Mar com a nou membre de la seva organització. Centrada en la idea de millorar la salut dels ciutadans, la organització reconeix com a ciutat saludable tota aquella amb un govern compromès amb la salut, situant-la en un espai destacat de l’agenda social, econòmica i política. 

Aquesta integració a la xarxa RECS formava part dels objectius marcats pel Pla Local de Salut, aprovat al Ple del 26 de juliol de 2021, i que reconeix els mèrits en matèria de salut de cada ciutat. Fruit dels acords de tot el govern, els tècnics, les entitats i serveis com l’Àrea Bàsica de Salut i la participació ciutadana a través d’una enquesta participativa, es van plantejar un seguit d’objectius dividits en 5 eixos d’intervenció: Promoció de la Salut, Salut Comunitària, Protecció de la Salut, Entorns Saludables i Bon Govern en la Salut Pública.

Cada eix estableix objectius propis. En conjunt, es van prioritzar dos projectes transversals transformadors: una taula per a la reducció de la prevalença de l’obesitat i sobrepès en la població infanto juvenil i una altra taula per engegar programes de Salut Comunitària. La primera d’elles ja ha posat en marxa actuacions com la implantació del Programa SISME de Gasol Foundation a les escoles de primària, el mapa d’equipaments esportius, les revisions dels menjadors escolars o la senyalització de rutes saludables que s’inauguraran abans d’acabar l’any.