Recuperació de la vegetació de riera a la plaça del Rei

Ha finalitzat l’actuació de millora de banda i banda de la riera de Pineda a l’alçada de la plaça del Rei. S’han instal·lat espècies autòctones típiques de riera que aporten un benefici ecològic al municipi. Continua, per altra banda, el pla d’arbrat municipal que aquesta setmana ha instal·lat una nova espècie d’arbre al municipi.

Ha finalitzat l’actuació de millora que s’estava realitzant a banda i banda de la riera de Pineda a l’alçada de la plaça del Rei. L’espai s’ha restaurat amb espècies autòctones típiques de riera com alocs, vinca grossa, freixes, àlbers, aurons i saücs. Les línies que segueixen aquest tipus d’actuacions aporten un gran benefici a nivell ecològic pel municipi: les rieres són un important connector biològic del poble amb la natura. Actuen com a entrada d’insectes beneficiosos que ajuden a controlar les plagues que podem patir al municipi. Tot i que les actuacions a l’àrea ja han finalitzat, la zona estarà tancada perimetralment durant unes setmanes per assegurar el terreny i les noves espècies de plantes instal·lades.

Continua executant-se el pla d’arbrat municipal

Durant els darrers dies també s’ha acomplert una actuació important de renovació de les moreres del carrer Empordà. S’han substituït per nous exemplars de l’espècie Ipé Rosa. Es tracta d’un arbre de gran capçada rodona, que assoleix els 6-8 metres de diàmetre de copa, amb fulles verdes i flors roses. Són els primers exemplars d’aquesta espècie que trobem al municipi.

Amb aquesta actuació es continua renovant i diversificant l’arbrat municipal. D’aquesta manera es millora la biodiversitat i es preveu una millor gestió de possibles plagues.