Presentació pública del Pla d’Arbrat de Pineda de Mar

La presentació pública serà divendres 21 a les 11 h a la Sala de Plens de l’ajuntament.

Divendres 21 de febrer es farà una presentació pública del Pla Director de l’arbrat viari de Pineda de Mar. Aquest pla és un instrument de treball que contempla tant recomanacions com requisits d’obligat compliment en matèria d’arbres en els carrers del municipi. L’estudi encarregat per l’Ajuntament de Pineda ha estat elaborat pel biòleg especialista en arboricultura Josep Selga, qui conduirà la presentació.

El Pla d’arbrat, que es presentarà per a la seva aprovació en el proper Ple Municipal, fa un inventari de les espècies existents als carrers de Pineda i marca les directrius tècniques que s’hauran de seguir per a la gestió dels carrers amb arbrat. La correcta selecció d’espècies millora la gestió i el manteniment dels arbres, i també evita problemes com l’aixecament de voreres i calçades, filtracions a canonades, etc.

Biodiversitat per una millor gestió

El Pla Director marca la diversitat d’espècies com un criteri a seguir. Per exemple l’inventari posa de manifest l’alt percentatge de moreres al municipi, que s’han de substituir en part per altres especies més convenients.