La intervenció en la línea de mitja tensió Montpalau comporta la tala de 6 arbres

L’actuació està programada pel divendres 8 de juliol entre les 07.00h i les 13.00h. La normativa també obliga a una poda dràstica de tots els de la zona de carretera Hortsavinya i carrer Santa Susanna

Per determinar quines actuacions serien necessàries per donar compliment a la normativa de prevenció d’incendis forestals i seguretat en les instal·lacions relacionada amb les línies de mitja tensió, Atfortis, empresa contractada per Endesa per a realitzar treballs de manteniment de la vegetació, va realitzar una visita tècnica a la línea de mitja tensió de Montpalau el passat 30 de juny.

La normativa aplicable en aquests casos està marcada pel Decret 268/1996, de 23 de juliol. D’acord amb aquest decret, la distància vertical de la línia amb la vegetació ha de ser de 7 metres i la distància horitzontal de 4’5 metres. Per tal de respectar la normativa es va determinar que calia intervenir de manera dràstica en la vegetació, garantint així la seguretat davant dels riscos d’incendi.

La intervenció comportarà una intensa poda en tot l’arbratge, escapçant-los fins a respectar els mencionats 7 metres de distància vertical i els 4’5 metres horitzontals. A més, caldrà talar els 6 arbres ubicats just a sota de la línea, la presència dels quals és incompatible amb la seguretat fixada per la normativa. L’olivera situada en aquest mateix emplaçament es mantindrà, doncs per les seves característiques no se’n requereix la tala.