L’Ajuntament inicia el període de poda de l’arbrat

Els treballs, que duraran fins el mes de febrer de 2020, els realitza la Brigada Municipal de jardineria i l’empresa Espais Verds

Des del dilluns 4 de novembre i fins ben entrat el mes de febrer de 2020, la Brigada Municipal de jardineria de l’Ajuntament, i l’empresa Espais Verds estan duent a terme els treballs de poda de l’arbrat públic. S’ha començat pel barri de Poblenou i s’anirà seguint per la resta de barris del poble.

La poda es duu a terme sense fer afectacions al trànsit rodat, tret de les zones d’aparcament on hi ha arbres que es demana als veïns que no hi aparquin el seu vehicle mentre durin els treballs de la poda.

Manteniment sostenible de l’arbrat públic

Fa gairebé un any que des de la secció de Parcs i Jardins han deixat d'utilitzar herbicides químics, pesticides i adobs químics i pràcticament només utilitzen productes respectuosos amb el medi ambient (herbicides d'origen natural, adobs orgànics, crenoteràpia i fitosanitaris ecològics).

Aquesta metodologia de treball obliga a adaptar els espais verds del municipi i preparar-los per a ser més autosuficients.

Una de les accions que s'han fet ha estat la implantació de prat mediterrani a les places perifèriques amb un ús menys intensiu: Can Bel, Can Bepa i plaça del carrer Anoia, utilitzant una varietat de llavors autòctones que conformaran un prat florit durant la primavera.

Cal respectar el període de germinació

Des de la brigada municipal de jardineria alerten que és important no trepitjar l'espai de zones verdes durant el temps de germinació de les llavors. Aquest període pot durar algunes setmanes depenent de si plou més o menys.

Amb aquesta acció s’estalvia l'ús indiscriminat d'herbicides, i s’evita l'erosió del sauló durant els períodes de pluja, al mateix temps que permet una major càrrega dels aqüífers per infiltració.

El prat mediterrani no necessita reg addicional ja que està adaptat al nostre clima i és un gran reservori de fauna auxiliar que al seu temps permet controlar les plagues de primavera-estiu com ara els pugons, caparretes o cotonoses sense haver d'utilitzar pesticides.

Paral·lelament a aquesta acció, en els escocells dels arbres del barri de Bellamar s'ha sembrat una barreja especial de llavors amb la mateixa finalitat que el prat mediterrani. D'aquesta manera es crea un corredor biològic que permet, a la fauna auxiliar, desplaçar-se des dels prats fins als focus de les possibles plagues que puguin tenir els arbres.

Aquestes accions s’emmarquen dins d’una estratègia encaminada a una major naturalització i una gestió ecològica de l'espai verd públic i en el foment de la biodiversitat.