Esporgues de seguretat a les mèlies de la plaça de les Mèlies

S’actua sobre exemplars que tenen problemes estructurals en el seu tronc principal.

Aquests dies s'està duent a terme una acció d’esporga de seguretat de les mèlies que es troben a la plaça de les Mèlies. Es tracta d’una poda important que afectarà a diversos arbres que presenten problemes de salut i que fa que el seu estat actual pugui ser perillós per caigudes de branques i troncs.

Aquesta actuació es realitza després de que el juny del passat any es realitzés un estudi complet de l’estat de l’arbrat de la plaça i quedés palès que moltes de les mèlies mostraven certes deficiències.

El principal problema dels arbres sobre els quals s’actuarà són problemes estructurals en el seu tronc principal com fissures o cavitats i podridures internes per l’acció de fongs. Això fa que la capçada de l’arbre, que pot arribar als 10 metres de diàmetre, tingui un perill de caiguda o de bolcar-se en episodis de vent (efecte vela). Segons l’estudi encarregat per la secció de parcs i jardins aquests problemes estan causats pel desconeixement en la gestió d’aquestes espècies en la seva etapa de joventut fa més de 30 anys.