L’Ajuntament de Pineda amplia l’equip de professionals en medi obert

El projecte del Pla Educatiu d’Entorn i les regidories d’educació i joventut fa ús de l’espai públic per conèixer els interessos, dificultats i motivacions dels joves i dinamitzar activitats.

Des del Pla Educatiu d’Entorn i mitjançant una coordinació entre la Regidoria d'Educació i Joventut, l’Ajuntament de Pineda reforça el Projecte de Dinamització Juvenil en medi obert, projecte que es va iniciar el passar mes d’octubre. Des de la setmana passar, l’equip de medi obert compta amb dues persones més: una integradora social i un tècnic d’esports que es sumen als dos integradors amb els que ja comptava el projecte.

Fins al moment, la implementació del projecte ha permès contactar amb més de 280 joves i 33 grups, aconseguint tenir una presència del servei de joventut a l’espai públic i promovent la participació dels i les joves en diferents activitats.

Reforç del projecte de dinamització en medi obert

Davant de la resposta i valoració positiva entre els joves de Pineda, les Regidories d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Pineda de Mar prioritzen reforçar el projecte de dinamització en medi obert per tal de donar continuïtat a la tasca ja iniciada i poder connectar amb aquella població adolescent i jove que fa ús de l’espai públic, conèixer els seus interessos, dificultats i motivacions i dinamitzar activitats a l’espai públic. El projecte té com a objectiu acostar-se als i les joves des dels espais que, sobretot i des de l’inici de la pandèmia i més enllà de l’horari escolar utilitzen amb freqüència: les places, els carrers i els patis de les escoles.

El projecte permet poder oferir una programació d’activitats estable i a l’espai públic adreçada als i les adolescents del municipi d’acord amb els interessos d’aquests. Es programen activitats amb i per els joves que es duen a terme tant en els patis oberts com en d’altres espais municipals, permetent que els nois i noies puguin gaudir d’activitats durant el seu temps lliure, especialment divendres i dissabtes a la tarda.