Convocatòria de beques de l’Ajuntament de Pineda per estudis superiors

Es subvenciona part del cost de la matrícula o transport del primer curs universitari, cicle formatiu de grau superior o programes de diversificació.

Del 4 al 15 d’octubre es poden sol·licitar les beques de l’Ajuntament de Pineda de Mar per estudis superiors. Aquests ajuts econòmics van destinats a la subvenció d’una part de la matrícula o dels costos del transport per a la realització d’aquest tipus d’estudi. En concret es destinen a alumnat de primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), graus universitaris i programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial.

Els requisits bàsics per poder demanar una beca d’estudis superiors, a banda d’estar matriculat en un dels esmentats estudis pel curs 2021-2022 en instituts públics de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits a la universitat catalana o pública de qualsevol altre indret de l’estat són: estar empadronat a Pineda de Mar, com a mínim i de forma ininterrompuda, des de l’1 de gener de 2020 que els ingressos familiars no superin el barem establert a les bases reguladores (disposar d’una renda per càpita inferior al doble de l’IRSC).

La tramitació d’aquest ajut es realitzar telemàticament a través de seu.pinedademar.org o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb cita prèvia (937671560 o citaprevia.pinedademar.org).

Accedeix al tràmit en línia