Convocatòria de beques de l’Ajuntament de Pineda per estudis superiors

Del 5 al 16 d’octubre es poden sol•licitar les beques destinades a subvencionar part de la matrícula del primer curs de CFGS, universitat i programes de diversificació curricular en centres d’educació especial. Es pot presentar la sol·licitud de forma telemàtica o presencial amb cita prèvia.

Del 5 fins el 16 d’octubre es poden sol·licitar les beques de l’Ajuntament de Pineda de Mar per estudis superiors. Aquests ajuts econòmics van destinats a la subvenció d’una part de la matrícula del primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), graus universitaris i programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial. 

Els requisits bàsics per poder demanar una beca d’estudis superiors, a banda d’estar matriculat en un dels esmentats estudis pel curs 2020-2021 en instituts públics de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits a la universtitat catalana o pública de qualsevol altre indret de l’estat són: estar empadronat a Pineda de Mar, com a mínim i de forma ininterrompuda, des de l’1 de gener de 2019 i que els ingressos familiars no superin el barem establert a les bases reguladores.

Els alumnes interessats a obtenir una beca d’estudis superiors han de presentar la sol·licitud de la convocatòria amb la documentació corresponent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a l’ajuntament o bé telemàticament a través de la seu electrònica de l'ajuntament.