La Biblioteca Manuel Serra i Moret registra 77.969 visites durant el 2022

La població inscrita és de gairebé el 40%, amb un total de 10.976 usuaris, 785 més respecte l’any anterior. El servei de préstec ha sigut utilitzat 54.484 vegades, un total de 200 per dia d’obertura.

La Biblioteca Manuel Serra i Moret es reafirma com un equipament esencial per al municipi. Amb les 77.969 visites presencials registrades durant el 2022 es recuperen les xifres prèvies a la pandèmia, amb un creixement del 185% que gairebé triplica els registres de 2021. Tenint en compte que l’equipament va estar obert durant 273 dies, això comporta 285 visitants diaris.

També hi ha un creixement significatiu pel que fa als usuaris inscrits. Amb 10.976, dels quals 785 es van registrar durant el darrer any, la Biblioteca frega el 40% de la població pinedenca inscrita. D’aquests, un total de 5.676 segueixen les seves xarxes socials, un increment del 14,23% respecte l’any 2021, que demostra la bona connexió amb les pinedenques i pinedencs.

El fons documental va tancar l’any amb 53.595 documents en diferents formats registrats. La població en va utilitzar un 70% d’aquest, amb 37.612 exemplars diferents prestats. El servei de préstec va arribar als 200 diaris i una mitjana de 95 usos individuals per dia.

Les activitats superen els 3.000 assistents

La Biblioteca va organitzar un total de 148 activitats, el que suposa més duna per cada dos dies d’obertura.Hi van participar un total de 3.271 persones, superant les 22 persones de mitjana per activitat. A aquestes xifres cal sumar les visites escolars, que van apropar a 1.490 nenes i nens a la Biblioteca.