Ingrés Mínim Vital

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació de la Seguretat Social dirigida a persones que viuen soles o en una unitat de convivència i no tenen els recursos econòmics per a cobrir les seves necessitats bàsiques. En aquesta pàgina trobareu informació sobre aquest ajut i la manera de tramitar-lo directament a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. També trobareu informació sobre l'oficina de gestió de sol·licituds de l'Ajuntament de Pineda de Mar de l'ingrés a la que us podeu dirigir si teniu algun dubte o necessiteu ajuda per a demanar aquest ajut.