Informació adicional

Tarifació social - curs Infantil 0

El curs 2021-22 s'inicia el procés d'implantació de la tarifació social a les escoles bressol municipals de Pineda. Així, durant aquest curs, el nou alumnat de d'infantil 0 pagarà una quota mensual en funció de la renda familiar. Trobareu més informació sobre la tarifació social en el següent enllaç.

Calendari del procés de preinscripció de les llars d'infants municipals

 • Del 10 al 21 de maig - Presentació de sol·licituds.
 • 1 de juny - Publicació de les llistes amb barem.
 • Del 2 al 8 de juny - Reclamacions de les llistes del barem.
 • 10 de juny (11 h) - Sorteig (només en el cas de superar les places ofertades). Lloc: llar d'infants Marinada.
 • 15 de juny - Publicació de les llistes de l'alumnat admès.
 • Del 16 al 22 de juny - Període de matriculació

Dades a efectes de barem

Criteris generals:

 • Existència de germans a la llar d'infants municipal de Pineda de Mar o pares/mares que hi treballen - 40 punts.
 • El domicili està situat a Pineda de Mar - 30 punts.
 • El lloc de treball del pare/mare o tutors està situat a Pineda de Mar - 20 punts.
 • Beneficiari/ària de Renda garantida de ciutadania - 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne/a, el pare, la mare o germans igual o superior al 33% - 10 punts.

Criteris complementaris en cas d'empat:

 • Família nombrosa - 15 punts.
 • Família monoparental - 15 punts.

Inscripcions fora de termini

Un cop finalitzat el període de preinscripcions de les llars d'infants podeu inscriure els vostres fills/es a la llista d'espera fora de termini posant-vos en contacte amb la llar d'infants que sigui del vostre interès:

 • Llar d'infants Bressol de Mar - 937670255 - 617389567 - bressoldemar@suara.coop
 • Llar d'infants Marinada - 937661588 - 617389565 - marinada@suara.coop

Un cop atorgades les places als infants que hagin entrat en primera i segona opció i esgotada la llista d'espera de les famílies que hagin fet la preinscripció en el període marcat pel Departament d'Educació (del 10 al 21 de maig), ens posarem en contacte amb les famílies que hàgiu sol·licitat la plaça fora de termini tenint en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.