Xavier Amor i Martín

Alcalde-President de Pineda de Mar

Grup municipal PSC-CP

         

    
         

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials

Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 61.000€

         

Facebook | Twitter | Instagram |

Correu electrònic: xavier.amor@pinedademar.cat

Arxius adjunts