Sonia Moraleda Campayo

Regidora de Comerç, Turisme i Mercats

Grup municipal PSC-CP

         

Sonia-Moraleda

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials


Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 36.000€


         

Correu electrònic: sonia.moraleda@pinedademar.cat

Arxius adjunts