Jordi Masnou Ridaura

3r Tinent d'Alcalde - Regidor del Pla de Reconstrucció, Empresa, Planejament i Grans Projectes

Grup municipal PSC-CP

         

Jordi-Masnou

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials


Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 38.000€


         

Correu electrònic: jordi.masnou@pinedademar.cat