Preguntes freqüents

Aquí trobaràs preguntes i respostes freqüents sobre les ajudes a famílies, persones autònomes i empreses afectades pel Covid-19. Si no trobes resposta al que buscaves, pots dirigir-te a l'oficina d'atenció d'ajudes al 937671560 de 8 a 18 h o per correu electrònic a ajudescovid@pinedademar.cat

Preguntes generals

 • Necessito disposar d’identificació digital per tramitar la sol·licitud?    

Sí. Si no disposes d'identitat figital pots obtenir-ne una (anomenada id-CAT mòbil) en cinc minuts i des de casa. Només necessites el teu NIF o NIE, la teva targeta sanitària i el teu telèfon mòbil. Has d’anar al següent enllaç i seguir les instrucions.

 • L’id-CAT mòbil em serveix per tramitar els ajuts de la línia 2, adreçada a empresaris i autònoms?

Sí. Recorda, però, que si actues en representació d’una empresa (persona jurídica) cal justificar que disposes d’aquesta capacitat de representació.

 • Puc utilitzar altres certificats digitals per indentificar-me?

Si, a banda de l'id-CAT mòbil pots utilitzar altres certificats electrònics vàlids com l'id-CAT, TCat o DNIe.

 • Puc tramitar l'ajut d'alguna altre manera no presencial?

La única manera de no fer-ho de forma telemàtica és mitjançant correu administratiu. Es tracta de preparar d'emplenar el formulari de la sol·licitud de l'ajut (línia 1 o línia 2), preparar tota la documentació justificativa que s'indica a les bases i dur-ho a Correus en un sobre obert per enviar a AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar. L'Oficina de Correus de Pineda de Mar (avda. Montserrat 94) obre de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h.

 • Quan serà abonada la subvenció a les persones que se'ls atorgui?

Un cop finalitzat el període de sol·licituds, la comissió de valoració valorarà totes les rebudes i en el menor temps possible abonarà les subvencions concedides.

 • Es podrà demanar una segona ajuda per a les reduccions d'ingressos del mes d'abril?

L'Ajuntament de Pineda de Mar ja treballa per engegar una segona línia d'ajuts per aquelles persones, autònomes i empreses que mantinguin la disminució d'ingressos al mes d'abril.

 • Hauré de declarar aquests ajuts a Hisenda?

Sí, l'any que ve les quantitats rebudes s'han de declarar a Hisenda

 • Puc demanar les dues ajudes?

Sí, ja que no són excloents. Es poden demanar subvencions per les dues línies.

 • Els ajuts seran de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària?

Sí,  tot i que hi pot haver una segona convocatòria per la línia 1. No està prevista segona convocatòria per la línia 2.

Preguntes línia 1: ajuts a famílies 

 • Quin és el criteri per atorgar l’ajuda per a famílies?

La intenció és complementar la pèrdua d’ingressos degut a la crisi sanitària. Per aquest motiu es demanen els ingressos de la família del mes de febrer i del mes de març d’enguany. L’ajuntament completa aquests ingressos prenent com a import màxim l’import designat per nombre de membres que té la teva unitat familiar. Així:

 • Unitat familiar d’1 persona   ……….....       950,00€
 • Unitat familiar de 2 persones ………...       1.050,00€
 • Unitat familiar de 3 persones …………..     1200,00€
 • Unitat familiar de 4 persones o més …..     1.350,00€

Així per exemple en el cas d’una família de 2 membres on el mes de febrer van ingressar 2.000 € i el mes de març no van tenir cap ingrés, la subvenció assignada serà de 1.050 € (import màxim per 2 membres).

Un altre exemple, en el cas d’una família de 4 membres on el mes de febrer van ingressar 950 € i  el març van ingressar 800 €, la subvenció assignada serà de 550 €. En aquest cas, l’ajuntament completarà els ingressos de la família fins la quantitat que van ingressar el mes de febrer.

En qualsevol cas la subvenció:

 • No pot superar l’import ingressat el mes de la família durant el mes de febrer i:
 • No pot superar l’import assignat màxim determinat pel nombre de persones que conviuen al domicili familiar.

 • Si la meva empresa ha fet un ERTO (Expedient Regulació Temporal d’Ocupació), puc sol.licitar l’ajuda per a famílies?

Sí, en aquest cas has de presentar els documents acreditatius dels ingressos que tens (si ja ho cobres) o que tindràs (si ja tens la resolució favorable) juntament amb la justificació dels ingressos de la resta de persones que conviuen amb tu.

 • Quins ingressos he de presentar a la sol·licitud?

Has de presentar justificants de tots els ingressos (contractes de treball, fulls de nòmina, certificat de prestacions d’atur, certificat de pensions, ingressos de lloguers de propietats), de tots els membres de la teva unitat familiar, dels mes de febrer i març 2020.

 • Puc tenir algun deute amb alguna administració i obtenir subvenció?

No, per tenir subvenció has d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Pineda de Mar així com de les obligacions davant la Seguretat Social

 • És necessari que presenti la declaració de Renda?

Sí, has de presentar la declaració de Renda de l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar.

 • Sóc Autònom, puc demanar les línies d´ajuts 1 i 2?

Sí, pots demanar ambdues línies sempre que compleixis els requisits establerts a les bases.

 • Què s’entén per unitat familiar?

El nucli familiar format per les persones que conviuen en el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant de l’ajut.

 • Si la meva parella i jo hem experimentat una reducció d’ingressos hem de presentar dues sol·licituds?

No, únicament s’ha de presentar una sol·licitud per unitat familiar que contingui tota la documentació que acrediti la reducció d’ingressos entre el mes de febrer i el mes de març de 2020.

Preguntes línia 2: ajuts a persones autònomes i empreses

 • Si no estic obligat a exercir la meva activitat amb llicència d’activitats municipal però tinc el domicili fiscal en una adreça de Pineda, puc sol·licitar una ajuda d’aquesta línia?

Sí. Ho pots acreditar mitjançant la presentació de l’alta d’IAE, rebut de tributs on s’identifiqui l’adreça de la teva activitat a data actual, o del pagament a mutualitat o sistema RETA del darrer mes.

 • Per què els autònoms de règim especial del mar, agrari i mutualistes tenen dret a obtenir subvencions amb pèrdues del 60 al 100% i els del règim RETA no?

Perquè aquests col·lectius estan exclosos de les subvencions que atorguen altres administracions públiques.

 • Treballo en règim d'autònom fora de Pineda de Mar. Puc sol·licitar aquest ajut?

Si estàs empadronat a Pineda de Mar, sí, però no la Línia 2 d'aquest ajut, sinó la línia 1. La forma de certificar la davallada d'ingressos serà igualment l'annex 1 de la línia 2, més la declaració de renda i qualsevol altre document que acrediti que no disposa dels mateixos ingressos.

 • Havia demanat la capitalització de l'atur per iniciar una activitat com a persona autònoma però el negoci no ha tingut temps de començar a funcionar i per tant no tinc període de comparació de davallada d'ingressos.

Malauradament no entres dins dels supòsits d'aquest ajut.

 • He demanat l'ajut de l'Estat/Generalitat però encara no tinc resposta. Puc sol·licitar aquest ajut de l'Ajuntament de Pineda de Mar?

No, ja que són ajuts incompatibles. En tot cas l'ajut de Pineda de Mar es podrà sol·licitar fins el 15 de maig.

 • Sóc autònom/a i la meva mútua asseguradora m'atorga una indemnització. És compatible amb aquest ajut?

En aquest cas s'ha de justificar l'ingrés de la indemnització de l'asseguradora per tal de valorar si és compatible amb la línia 2 d'aquest ajut.