Establiments col·laboradors

QUÈ ÉS UN ESTABLIMENT COL·LABORADOR?

És un comerç ubicat a Pineda de Mar adherit a la campanya "PINEDA_EDUCA.ONLINE" per a vendre els ordinadors o Chromebook a les persones beneficiàries de l'ajuda per la compra d'ordinadors portàtils de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

COM FUNCIONA?

La persona beneficiària acudirà a qualsevol establiment col·laborador adherit a la campanya "PINEDA_EDUCA.ONLINE" amb un taló corresponent a l'import subvencionat. En cas que l'import de l'ordinador sigui superior a l'import de l'ajuda, la persona beneficiària haurà d'abonar la diferència a l'establiment col·laborador.

En cas de ser família nombrosa, la família beneficiària podrà aportar més d'un taló d'ajuda, que cada taló servirà per comprar un ordinador (no es podran acumular per rebaixar el preu). Per exemple, si una família porta dos talons, podrà adquirir dos ordinadors, abonant al comerç la diferència amb el preu de compra que correspongui.

Important : El taló de l'ajuda NO es pot bescanviar per cap altre aparell electrònic. Només s'admeten compres d'ordinadors portàtils o Chromebook.

 

COM HAN DE SER ELS ORDINADORS QUE VEN L'ESTABLIMENT COL·LABORADOR?

L'ordinador o Chromebook ha de tenir, com a mínim, les següents característiques tècniques o similars

·      Tipus

ordinador portàtil

·      Mida de pantalla

igual o superior a 39,6 cm / 15,6” polzades

·      Sistema operatiu

Windows, Linux

·      Programari

Libre Office

·      CPU

AMD Ryzen ™ 5 3500U

·      Velocitat Processador

2.1 GHz

·      Memòria RAM

8 Gb RAM (1x8 Gb) DDR4 - 2400MHz

·      Velocitat RAM

2400 MHz

·      Tipus RAM

DDR4

·      Emmagatzematge

SSD PCI.e de 256 Gb

·      Targeta Gràfica

AMRadeon ™ Vega 8

·      Connectivitat

10/100/1000 GbE integrada/802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth 4.2

·      Càmera web

Entre 0,3 - 1 Megapixel de càmera frontal

·      Connexions

2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 combo auriculars/micròfon, 1 adaptador CA

·      Altres

Altaveus, micròfon...

 

COM ES POT ADHERIR UN ESTABLIMENT?

El comerç interessat ha de fer una sol·licitud d'adhesió (model Annex II). Té dues maneres de fer-ho:

 • Via presencial. S'ha de sol·licitar cita prèvia per telèfon (93 767 15 60 ó http://citaprevia.pinedademar.org )
 • Via telemàtica. falta annexar a seu electrónica (no hi ha tràmit específic,és genèric)

 

ES POT ADHERIR QUALSEVOL ESTABLIMENT?

Només es poden adherir comerços ubicats al municipi de Pineda de Mar.

COM COBRARÀ L'ESTABLIMENT COL·LABORADOR?

El comerç adherit cobrarà la venda:

 • L'import de la diferència l'abonarà la família en el moment de la compra de l'ordinador.
 • Per cobrar els talons: l’establiment haurà de presentar una instancia a l’Ajuntament juntament amb:
 1.  Llistat de l’alumne/família beneficiari/ària, xec/s de dispositiu/s i còpia de les factures corresponents on s’especifica les característiques tècniques del dispositiu venut.
 2. Xec/s de dispositiu/s digital original, en el qual constarà la signatura i el segell de l’establiment col·laborador i la signatura de la mare, pare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor o representant legal, segons correspongui.
 3. La factura emesa per l’establiment col·laborador ha de contenir les dades següents:
  - NIF o NIE de l’establiment col·laborador.
  - Nom (nom i cognoms) o raó social.
  - Dades de l’establiment (denominació comercial, direcció completa, domicili i localitat).
  - Data i número de la factura
  - Persona beneficiària (mare, pare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor o
  representant legal) a nom de la qual s’ha emet la factura i identificació del seu NIF o NIE.
  - Referència del xec de dispositiu digital
  - Descripció del dispositiu adquirit (model, marca, memòria, tipus de processador, etc.).
  - Tipus impositiu aplicable (base imposable i IVA, desglossats).

El termini per a la remissió de la documentació justificativa mencionada finalitzarà el dia 30 de setembre de 2020. Aquest termini podrà ser prorrogat per l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Comprovada la documentació, s’abonaran les despeses en el termini de 10 dies hàbils. No s’abonaran despeses superiors a la subvenció atorgada, l’import de la qual es fa constar al xec de dispositiu digital.

TERMINI PER L'ADHESIÓ

Del 27 de juliol al 7 d'agost

Per a més informació, consulta les bases reguladores.

Arxius adjunts