S’inicien les obres del nou giratori del barri de les Creus a la carretera Nacional

Les obres tindran una durada de 5 mesos sense que provoquin talls de trànsit a la carretera nacional. El nou giratori millorarà l’accés al barri de les Creus i Can Pelai com a alternativa al pas de la riera.

Aquest dilluns 2 de novembre s’iniciaran les obres de construcció del nou giratori d’accés al barri de les Creus a la carretera nacional. Amb aquestes actuació es donarà resposta als problemes de mobilitat i d’accés al barri de les Creus i Can Pelai des de la mateixa via, sense utilitzar el pas de la riera.

Les obres tindran una durada aproximada 5 mesos. En una primera fase d’aquestes es treballarà en la secció sud de la carretera tocant l’accés a l’avinguda dels Tarongers. En una segona fase es finalitzarà el tram que limita amb el barri de les Creus. Les obres no comportaran la interrupció del trànsit de la carretera nacional, tot i que pot provocar alentiments degut a les tasques a la carretera.

Pel que fa a les parades de bus que trobem a banda i banda de la via, es mantindran actives tot i que desplaçades alguns metres. On sí hi haurà una afectació durant tot el període de les obres serà a l’accés de l’avinguda Tarongers. El tram de l’avinguda entre la nacional i el carrer Llevant estarà tallat. Per aquest motiu s’habilitarà el pas en els dos sentits pel carrer Llevant perquè els vehicles que vulguin accedir des de la nacional a l’avinguda Tarongers o viceversa ho facin per la plaça del Vent.

Les obres les executarà l’empresa Construccions Fusté SA, es van licitar per un valor de 332.624,77 € i s’han adjudicat per un preu de 323.345,77 €.