Recomanacions per evitar la presència del mosquit tigre

Es pot evitar la reproducció del mosquit tigre amb gestos senzills, com recorda el lema «Menys aigua estancada, menys mosquits». Per evitar picades, cal protegir-se, ja sigui amb roba de colors clars o repel·lents específics.

La presència del mosquit tigre és un dels grans inconvenients de l’estiu. Sol aparèixer al maig i desaparèixer a l’octubre. El mosquit està actiu durant aquests mesos, provocant molestes picades a les persones, que en casos molt puntuals poden fins i tot arribar a transmetre malalties com el dengue, el chikungunya, la febre del Zika, la febre del virus del Nil occidental o la malària.

El mosquit utilitza la sang de les picades en el seu procés de reproducció. Per evitar les picades s’aconsella l’ús de roba clara, amb mànigues llargues, o de repel·lents específics. En cas de picada, es recomana netejar i desinfectar la zona. Si la picada genera algun símptoma de malestar, cal consultar amb el metge.

«Menys aigua estancada, menys mosquits»

L’aigua estancada és un element clau per a la reproducció dels mosquits. És per això que, evitant zones amb aigua estancada aconseguirem frenar la proliferació dels mosquits. En aquest sentit, les administracions fan tractaments als espais públics. Però és important que la ciutadania també se’n responsabilitzi a les seves vivendes, seguint les següents recomanacions:

  • Buidar dues vegades a la setmana els recipients del jardí que puguin acumular aigua (regadores, piscines infantils, sobretot de plàstic, plats d’animals domèstics, plats decoratius o sota testos, gerros, entre d’altres).

  • Evitar, si s’escau, acumulació d’aigua en les canonades o zones de risc (per exemple piques al safareig o desguassos).

  • Evitar forats o depressions del terra on pugui caure i acumular-se aigua.

  • Eliminar les larves dels recipients on en trobem (joguines, cendrers, galledes...)

  • Cobrir les piscines buides amb una lona per evitar que s’acumuli aigua de pluja. Si queda aigua estanca a la lona, també s’ha de drenar.