Pineda de Mar aprova el pressupost per l’any 2021 per valor de 36,3 milions

Es converteix en el pressupost més gran de la història del municipi. Es prioritza l’augment de la despesa social, el suport a les famílies i petites empreses, la inversió com a motor de l’economia local i el manteniment dels serveis municipals sense apujar els impostos. Es preveu un segon pla de xoc municipal valorat en 6,5 milions.

El ple municipal de Pineda de Mar va aprovar ahir el pressupost per aquest any 2021. Els objectius de l’equip de govern municipal (PSC) amb aquest pressupost són donar suport a les famílies i petites empreses, augmentar la despesa social, apostar per la inversió com a factor dinamització de l’economia local i el manteniment de tots els serveis que presta l’ajuntament sense pujar els impostos. Tot amb una previsió d’ingressos inferior a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia que fa contenir altres partides municipals.

Així el pressupost municipal del 2021 serà de 36.317.466,56 € convertint-se en el pressupost més gran de la història del municipi. D’aquest import, un total de 3.815.905,84 € s’obtindrà a crèdit per continuar apostant per la inversió com a element dinamitzador de l’economia local.

Les xifres del pressupost

 • Pressupost total: 36.317.466,56 €.
 • Davallada prevista d’ingressos municipals: 3.500.000€
 • Import crèdit municipal: 3.815.905,84€
 • Nivell d’endeutament previst: 34,51%
 • Manteniment del nivell d’inversió pública: 4.664.876,38€
 • Increment de la despesa social fins arribar al 14,56% del pressupost.
 • Augment del pressupost en educació (+4%)
 • Contenció de partides: contractes de serveis per davallada de la demanda com Can Xaubet (-28%) o l’Oficina de Turisme (-14%), subvencions als partits polítics del consistori (-20%), subvencions a les entitats municipals per limitació de les activitats per restriccions sanitàries.

Segona edició del Pla de Xoc municipal amb 6,5 milions

Un dels objectius del pressupost és fer front a les conseqüències socials i econòmiques que ha provocat la pandèmia. En aquest sentit es preveu un segon Pla de Xoc municipal per reactivar l’activitat econòmica local a través de la inversió pública, serveis a les persones i augment de les ajudes destinades a la ciutadania, empreses i persones autònomes de Pineda afectades per la Covid-19. Si el primer pla de xoc es tancava l’any 2020 amb una dedicació de 4.900.000 € -quan la previsió era de 4 milions- en aquesta ocasió s’hi destinaran 6,5 milions d’euros.

D’aquests import, més de 2 M€ es destinaran a inversió incloent 250.000 € per a petits projectes de microurbanisme que puguin realitzar empreses del municipi. També es destinaran de forma extraordinària gairebé 300.000 € a ajudes directes vinculades persones i empreses de Pineda afectades per la pandèmia i que es consensuaran amb els agents polítics, socials i econòmics que conformen la Taula de Reconstrucció.

La Taula de Reconstrucció

A banda d’articular els nous ajuts destinats a persones, empreses i autònoms, la taula de reconstrucció de Pineda de Mar també participarà en la valoració i la priorització de partides municipals incloses al pressupost valorades en més d’1 M€ destinades a programes de serveis socials, foment de l’ocupació, dinamització dels sector econòmics (turisme, comerç i altres), educació, joventut i salut. A banda, el projecte de pressupost municipal 2021 contempla una partida de 283.150 € a disposició del grup de treball per assignar als programes, ajudes o serveis que es prioritzi.


Pla d’inversions de 4,6 milions d’euros

Respecte el capítol d’inversions, es preveu una dedicació de més de 4,6 milions d’euros (4.664.876,36 € en total) dividides en una trentena d’actuacions en la via pública, en edificis i equipaments i en la millora de serveis municipals. Pel govern municipal la inversió pública és un element principal del pressupost que ha de servir de motor per a l’economia local.


Principals actuacions del pla d’inversions

 • Pla d’asfaltatge de carrers.
 • Pla de voreres.
 • Pla de millora d’enllumenat públic, inclòs enllumenat avda. Tarongers.
 • Pla d’instal·lació de marquesines de les parades de bus.
 • Projecte d’urbanització de passeig Marítim a Poblenou.
 • Millora del Pont de la Riera (camí del Mig).
 • Instal·lació de càmeres de seguretat.
 • Projecte de la urbanització del solar de la nova Escola Poblenou.
 • Remodelació de l’edifici de Benestar Social.
 • Obres de millora i reparació a Can Comas.
 • Adquisició de l'aqüeducte romà i de l’edifici de Can Xaubet.


A aquestes actuacions se li ha de sumar les iniciades durant el 2020 i primer trimestre del 2021 i que continuen en execució: la construcció del nou Skatepark i reordenació de la Rambla Catalunya, la remodelació de la Biblioteca de Poblenou, les obres de millora del drenatge urbà que es realitzen al passeig Marítim, la construcció del nou giratori del barri de les Creus o la millora de l’accessibilitat al CAP Poblenou i la nova nau de Serveis Municipals ubicada al polígon industrial.


Manteniment de les subvencions ordinàries i extraordinàries Covid-19

El projecte contempla la continuïtat de les diferents ajudes i subvencions de l’ajuntament de Pineda i que, en algun cas, veuen augmentada la seva partida per la previsió de l’increment de demanda. Són les diferents ajudes dins l’àmbit educatiu (beques llibres, escola de música, casal d’estiu, esport extraescolar,...), ajudes a empreses i persones autònomes (per inici d’activitat, contractació de persones a l’atur, trasllat de negocis, millores en establiments i digitalització empresarial), subvenció de l’impost de béns immobles, i bonificació de la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria. També es mantindrà els ajuts a la restauració amb els descomptes per a la impossibilitat d’utilització de les terrasses que s’ajustarà el darrer trimestre de l’any segons les restriccions Covid d’enguany.

El Pressupost Municipal ha estat aprovat amb els vots a favor del grup municipal del PSC, l’abstenció de la resta de partits: ERC-JxP, PEC-ECP, i En Marxa.