La brigada de jardinera ha començat els treballs d'aplacar les plagues en els espais verds.

Es treballa de manera integral, monitoritzant amb el mètode GIP l'arbrat de la via pública

La brigada de jardineria aquesta setmana està fent els tractaments d’endoteràpia als plataners de l’avinguda Hispanitat contra corythuca i als roures americans del carrer lleida, contra el pugó.

Quinzenalment, es revisen i s’avaluen els nivells de plagues de l’arbrat viari del municipi seguint el mètode GIP (gestió integral de plagues) Aquest mètode avalua els índex d’afectació de les diferents plagues, i monitoritza la seva evolució així com la presència de depredadors naturals o les molèsties que poden causar al propi arbrat o als usuaris.

En cas que alguna d’aquestes plagues es descontroli, es prioritza el seu tractament amb mètodes ecològics (productes fitosanitaris d’origen natural o bé s’actua preventivament amb la lluita biològica introduint insectes beneficiosos). En cas de necessitat, els productes químics, s’apliquen amb endoteràpia per minimitzar els riscos per a les persones i el mediambient.

També es fan introduccions d’insectes depredadors(adalia bipunctata) i parasitoides (Lysiphlebus)per al control de pugó en els til.lers de plaça Orient, carrer arpelles i rierany dels frares, i a les jacarandes de la Plaça de l’Estatut.

A finals d’abril, ja es va fer el tractament preventiu a les palmeres del genere Phoenix contra el morrut de les palmeres.

Galeria d'imatges