L’Ajuntament de Pineda de Mar inverteix 540.000€ en empreses locals

Aquestes inversions es trobaven recollides al pla de xoc econòmic municipal contra les conseqüències de la Covid-19. La inversió s’està executant en edificis municipals, obres de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques entre d’altres.

Una de les mesures que contemplava el pla de xoc econòmic municipal de Pineda de Mar contra la Covid-19 era l’aposta per la inversió pública com a motor de creixement econòmic. Amb aquesta finalitat es va crear un pla extraordinari de petites obres públiques amb l'objectiu de contractar empreses locals dotat amb un mínim de 525.000 €.

 Un cop passat 5 mesos de la concreció del Pla de Xoc, l’ajuntament de Pineda de Mar ha fet valoració d’aquesta mesura. Finalment la inversió pública en obres menors ascendeix a 543.079,63 €. Algunes d’aquestes actuacions ja s’han realitzat, altres ja han estat adjudicades i la resta s’estan acabant de planificar.Les obres, tant executades com previstes, són principalment en edificis municipals i en l’arranjament de voreres. Per exemple, s’estan fent reformes i millorant l'accessibilitat al Consultori de Poblenou (59.887,67 €) o les voreres al carrer Sevilla o avinguda Hispanitat (2.500 €). Seguint aquesta línia, també hi haurà una inversió de 56.000 € per a l’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers Lleida, Arpelles, Extremadura i Colom i es millorarà l'àmbit del pont de la Riera a Rambla Catalunya, just al costat del nou espai esportiu de l'skate park que començarà a construir-se properament.