Pineda neteja la riera i substitueix la vegetació invasora per espècies autòctones de ribera

Els treballs van començar el dilluns 21 de febrer i s’allargaran fins el dia 11 de març

El passat dilluns 21 de febrer es van iniciar les tasques de manteniment de la Riera de Pineda. L’actuació té per objectiu la millora de la capacitat hidràulica de deguàs de la riera, i consisteix en la desbrossada selectiva de les espècies invasores com la canya, l’extracció del rizoma de la canya, la retirada de l’arbrat mort i branques caigudes, i la recollida dels residus antròpics abocats a la llera.

Per la millora ecològica i paisatgística de l’espai, també hi ha previstos els treballs de revegetació mitjançant espècies vegetals autòctones i de bon comportament hidràulic, per tal de garantir el manteniment sostenible.

Concretament l’actuació de revegetació consisteix en la col·locació d’estaques vives llenyoses no ramificades d’espècies com ara: Gatell ( Salix Cinerea), Sulic (Salix purpurea), Sarg (Salix eleagnos), Tamariu (Tamarix africana) i Aloc (Vitex agnus-castus).

Amb aquest replantament d’espècies autòctones Pineda compleix amb els objectius de sostenibilitat marcats a l’Agenta 2030.

L’àmbit d’actuació és de poc més d’un quilòmetre a la Riera de Pineda, des de la cruïlla de la sortida de l’Autopista, fins al Passeig Marítim, que correspon al tram més urbà, i el termini previst per l’execució de les actuacions és de 4 setmanes. 

Amb aquesta actuació es pretén evitar els embussos i les inundacions en cas de pluja intensa que puguin arribar els propers mesos de l’any.