Balanç pla de xoc municipal: un milió més destinat a mesures fiscals, protecció de llocs de treball, inversió i fons d’ajuda.

Dels 4 milions inicialment previstos, l’ajuntament ha invertit fins ara gairebé 5 milions (4.992.062,46€). L’Ajuntament de Pineda prorroga el pressupost municipal del 2020 per l’any vinent a l’espera que es pugui aprovar el nou a principis del 2021.

Nou mesos després de l’inici de la pandèmia, l’Ajuntament de Pineda de Mar ha fet balanç del pla de xoc social i econòmic de Pineda que es va aprovar a finals del mes de març. El pla contemplava un pressupost inicial de 4 milions d’euros repartits en mesures fiscals, de protecció de llocs de treball d’empreses contractades pel consistori, en un fons d’ajuda i  plans de consolidació empresarial i dinamització de sectors econòmics. A data d’avui la despesa real de totes les mesures ascendeix a 4.992.062,46 €. Aquest augment de la inversió prevista s’explica per la inclusió al pla d’accions que inicialment no es tenien presents i que s’han afegit sigui per necessitats sobrevingudes o propostes fetes per la Taula de reconstrucció municipal.

Mesures fiscals

A l’epígraf de mesures fiscals es contemplaven ingressos municipals que es deixarien de recaptar. La majoria són per retorn de taxes i preus públics de serveis municipals que no s’han pogut utilitzar: Can Xaubet, Escoles Bressol, Escola de Música, Viver d’Empreses, i L’Auditori. També pel retorn o descomptes aplicats en taxes municipals, com la reducció del 75% de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses de bars) o la subvenció de fins el 30% de la taxa d'escombraries a empreses (comerç i indústria).

132 llocs de treball protegits

Un segon bloc de mesures del pla de xoc eren aquelles destinades a protegir els llocs de treball d’empreses contractades per l’ajuntament. Entre aquests es troben les empreses que gestionen el Complex Esportiu Can Xaubet, la neteja de dependències municipals, les Escoles Bressols, control d’accessos, el servei escolar de psicologia i logopèdia i l’empresa municipal Via a Punt. La inversió en aquest segon punt de pla ha permès protegir 132 llocs de feina.

Fons d’ajuda

El confinament dels mesos de març a juny va fer que moltes famílies i empreses de Pineda necessitessis d’ajudes directes. Aquest fons ha contemplat diverses subvencions, com les dues convocatòries d’ajuts a famílies, a empreses i persones autònomes de Pineda, el nou ajut per la compra d’ordinadors per a estudiants, i l’augment de la inversió al Rebost Solidari que dóna aliment a famílies necessitades del municipi.

Consolidació i dinamització empresarial i econòmica

Després de tres mesos de confinament estricte, era necessari que des de l’ajuntament s’impulsés un pla d’inversions per a empreses locals i dinamització dels sectors econòmics municipals. De la inversió inicial prevista de 525.000 € de petites inversions per empreses locals, finalment s’han destinat 543.079,63 €. També s’ha mantingut el compromís de despesa d’inversió de 2.113.772,28 €.

Per tal de dinamitzar sectors econòmics municipals s’han dut a terme accions i campanyes destinades a autònoms i empreses de Pineda: la campanya comercial Tómbola (comerç de Pineda), el cicle de concerts Cultura Km.0 (sector cultural municipal), Campanya de Nadal – Campament dels Reis de l’Orient (comerç de Pineda), o els espais de publicitat gratuïts cedits per Ràdio Pineda (comerç i empresa).

Pròrroga del pressupost municipal 2020

A l’espera que es puguin concretar els diferents fons especials que rebrà l’ajuntament de diferents administracions per a contrarestar les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19, el govern municipal de Pineda de Mar ha decidir prorrogar el pressupost del 2020 per l’any vinent. La previsió és que el nou pressupost es pugui presentar en ple municipal durant els primers mesos del 2021.